Karlstadpartiet polisanmäler Karlstads kommun och Räddningstjänsten för tjänstefel i hanteringen av uteserveringarna på Kungsgatan.

Ur minnesanteckningar från krögarmöte 2019-12-09, författade av kommunens tjänsteman.

-Vi har ägnat drygt två månader åt att granska hur kommunen och Räddningstjänsten agerat sedan frågan började diskuteras 2010. Och det vi funnit har föranlett oss att gå vidare med en polisanmälan för tjänstefel, säger Peter Sörensen.

Det var efter ett tips från en kommunmedborgare i december förra året som frågan kom i rullning. Medborgaren tipsade om att alla uteserveringarna runt stora torget i Karlstad, både paviljongraden längs Kungsgatan och Barons servering på Tingvallagatan, saknar bygglov.

–När vi granskade saken visade det sig stämma. Här finns inga bygglov. Vi valde då att göra en tillsynsanmälan till kommunen. Och inledde parallellt med det en egen granskning, berättar Peter Sörensen.

–Kort tid därefter fick vi kännedom om att Brasseriet sålt sin uteservering och stod i begrepp att bygga en ny. Då valde vi att göra en tillsynsanmälan också av det specifika fallet, fortsätter Sörensen.

Frågan om utformningen av uteserveringarna längs Kungsgatan har diskuterats sedan 2007. Och 2011 tog kommunen och NWT tydliga initiativ till bygget av den paviljonglösning som idag står på plats.

–Det var NWT som i samverkan med dåvarande stadsarkitekten Måns Hallén lanserade ett förslag till en gemensam paviljonglösning. En lösning som man dock var tydlig med byggde både på att det skulle krävas en ny detaljplan och att paviljongerna krävde bygglov, berättar Peter Sörensen.

Kommunen och NWT kom dock inte överens vem som skulle finansiera vad och det hela rann, till NWTs stora besvikelse, ut i sanden. Först 2014 hade man skissat fram en ny lösning som man var överens om. Kommunen betalade markarbeten för 3,5 miljoner för att jämna ut marken. Och krögarna betalade själva paviljongerna. Och nu struntade man i kravet på en ny detaljplan. Men kravet på bygglov, och på att allt skulle plockas bort efter säsong, kvarstod.

–Det är här det går riktigt galet. I den enda minnesanteckning  vi lyckats få fram från femton års krögarmöten och via kopior på maildialog som kommunen fört med Räddningstjänsten framgår tydligt att man från kommunens sida redan 2014 varit väl medvetna om all den problematik som fanns med allt från bygglov och detaljplan till utformning ur ett brandskyddsperspektiv. Ändå har man bara kört på. Och idag låtsas de ansvariga, t ex tf stadsbyggnadschef Marie Eddeborn och stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Tallgren, som om kommunen inte känt till det här. Och man trasslar in sig i allehanda mer eller mindre märkliga försök till bortförklaringar. I mina ögon är det obegripligt hur man kunnat agera på det här viset. Det är i mina ögon långt från rättssäkert och borde klassas som tjänstefel. Inte bara av de två nämnda utan av alla som på resans gång haft ledande politiska eller tjänstemannabefattningar i frågan. Nu är det upp till polismyndigheten att avgöra den saken, avslutar Peter Sörensen.

Länkar:
Korruption och otillåten påverkan – SKR
Korruption har blivit vardag i kommunerna. Debattartikel i SVD av Inga-Britt Ahlenius