Karlstadpartiet Livskvalitet har valt en ny ordförande och en förstärkt styrelse

Under ett välbesökt årsmöte den 14 juli valdes fem nya ledamöter in i Karlstadpartiets styrelse. Den nya styrelsen kommer därmed att bestå av sju ordinarie ledamöter, en förstärkning med tre personer jämfört med den tidigare styrelsen. De nya ledamöterna är Torsten Jarnstam, Jörgen Lenz, Sofia Mörtel, Gudridur Olafsdottir samt Anders Halvarsson som också utsågs till ny ordförande. Kvar i styrelsen sedan tidigare är Pia Särnehed och Magnus Berglund. Kenneth Jansson valdes som ny ordinarie ledamot i valberedningen och Irene Englund och Lizz Ådén valdes som suppleanter i styrelsen. Som politisk talesperson för Karlstadpartiet fortsätter precis som tidigare Peter Sörensen.

–Jag är stolt över hur årsmötet tog ansvar efter en period av turbulens och det känns oerhört skönt att en ny stark styrelse nu är på plats, säger Peter Sörensen. Nu är vi på banan igen, starkare och stabilare än tidigare, och redo att ta oss an vårt viktiga politiska uppdrag att ta kampen för Skutberget och bidra till den förnyelse och vitalisering av Karlstadpolitiken som vi vet att många längtar efter.