Karlstadpartiet Livskvalitet bjuder in till mingelkvällar på historisk mark

Stadshotellet i Karlstad kring sekelskiftet 1900. Fotograferat av Karlstadsonen Axel Malmborg.

Det nya stadshotellet, ritat av stadsarkitekt C.F. Sundberg, invigdes 1870. Det var byggt i två våningar med huvudfasad åt Kungsgatan och en mindre fasad åt älven, inrymmande totalt 45 rum, restaurang och ett sk schweizeri. Beteckningen schweizeri skapades när invandrade schweiziska konditorer i början av 1800-talet startade utskänkningsställen där de serverade kaffe, te, choklad och likör.

Fram till stadsbranden 1719 låg här stadens kyrka och begravningsplats. Och från 1752 fram till stadsbranden 1865 den sk Gule Gål´n, föregångaren till Stadshotellet. 1895 övergick hotellet i privat ägo och dagens utseende, med huvudfasad mot älven, fick det i samband med en omfattande tillbyggnad 1905.

Bishops Arms. Hemvist för KPs Mingelkvällar.

Entrén till det forna Schweizeriet används dock än i våra dagar. Idag leder den in till den populära hotellpuben Bishops Arms, hemvist för Karlstadpartiets mingelkvällar som äger rum sista onsdagen i varje månad med start den 30 januari kl 17.30. Varmt välkomna.

KP Mingel på Bishops Arms
On 30/1 kl 17.30
On 27/2 kl 17.30
On 27/3 kl 17.30
On 24/4 kl 17.30
On 29/5 kl 17.30
On 26/6 kl 17.30