Karlstadpartiet kommenterade detaljplanen för Haga Entré på kommunfullmäktige den 31 jan

Karlstadpartiets Peter Sörensen i talarstolen på kommunfullmäktige den 31 jan 2019. Bild från kommunens webbsändning.

–Det står att “husen ska uppfattas som en sekvens av byggnader, för att undvika långa, monotona fasadlängder”. Hur går det ihop med skrivningarna om “stora grepp med robusta och enkla volymer”, var en de frågor Karlstadpartiets Peter Sörensen ställde om nya detaljplanen för Haga Entré.

På årets första kommunfullmäktige den 31 januari var en av de frågor som fanns på dagordningen godkännande av en ny, reviderad detaljplan för Haga Entré, dvs den grönyta med parkeringslängor som ligger på östra Haga precis innan järnvägsviadukten mot Herrhagen, och som i norr gränsar mot älven.

Tänkbar bebyggelse av Haga Entré. Med cykelbron mot Gubbholmen uppe till vänster och Hagaleden diagonalt genom bilden.

Sörensen inledde med att berömma planen som han hävdade i stora stycken är bra, med höga kvalitetskrav på arkitekturen och tydliga ambitioner om en varierad stadsbild. Och han yrkade därför också avslutningsvis bifall till kommunstyrelsen förslag. Han ställde sig dock innan det frågande till varför man i planbeskrivningen skrivit in att husen i området ska ha en “nutida gestaltning” i “lågmälda färger”. Och han gjorde i sin fråga en referens till det relativt nybyggda och internationellt prisbelönade Sankt Eriksområdet i Stockholm.

S:t Eriksområdet i centrala Stockholm. Nybyggt i en stil inspirerad av 1920-talsklassicism. Ryms det i ramen för “nutida gestaltning”?

–Sankt Eriksområdet är byggt i en stil som lånar inspiration från 1920-talsklassicism och husen har likaledes klassiska, starka röda och gula jordfärger. Innebär skrivningarna i detaljplanen för Haga entré att byggnation av denna typ är uteslutna där? Och vad betyder egentligen “en nutida gestaltning”?

I sin reflektion hade Sörensen också frågor om den långa allé av gamla, höga träd som idag står på området, och huruvida de omfattas av det s k biotopskyddet och därmed skyddas i planen. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) var där lite svävande i sitt svar.

–Fler än fem träd i rad har biotopskydd. Och då ska man spara dom, sa Nilsson. I planen tillåter man en liten ändring. Man kan tillåta nyplantering också. Men allén som sig ska ju vara kvar och finnas där.

Läser man om hur lagen kring biotopskydd ska tolkas förefaller en nedtagning av träd i en allé dock kräva dispens från Länsstyrelsen och kräva att synnerliga skäl föreligger. Upprättande av en detaljplan tycks inte vara ett sådant skäl. Så vi får väl fortsätta hålla ögonen på hur det blir med den saken.

Hela debatten om Haga Entré går att se på kommunens websändning på nätet. Klicka sedan igång filmen i rutan till höger och klicka på “Detaljplan Haga entré” i den meny som då kommer upp.