Karlstadpartiet klar vinnare i kommunfullmäktiges motionsliga 2020

Karlstadpartiet Livskvalitet toppar överlägset motionsligan 2020 med sina 16 inlämnade motioner

Att skriva motioner är ett av de sätt som oppositionspartierna kan lyfta och driva angelägna frågor. Under fullmäktigeåret 2020 lade de fyra oppositionspartierna S, V, SD och KPL sammanlagt totalt 40 motioner. Klar vinnare i motionsligan med 16 motioner blev Karlstadpartiet Livskvalitet. Andraplatsen togs av SD med tio motioner. Och tredjeplatsen av S med 9 motioner. På fjärde plats och utanför pallen hamnade V med fem motioner.

Total antal motioner 2020
1. 16 st KPL
2. 10 st SD
3. 9 st S
4. 5 st V

Ser man istället till antal motioner per fullmäktigeledamot blir det det även där Karlstadpartiet som tar hem topplaceringen. Partiets enda ledamot Peter Sörensen har lämnat in 16 motioner och KPL landar därmed på 16 motioner/ledamot. På andra plats kommer SD med 1,45 motioner/ledamot. Och på tredje V med 1 motion per ledamot. På fjärde plats och utanför pallen hamnade S med 0,5 motioner per ledamot.

Antal motioner per ledamot
1. 16 st KPL
2. 1,45 st SD
3. 1 st V
4. 0,5 S