Karlstadpartiet avstod från beslut om Karlstad Airport. Olönsamt, miljöskadligt och otidsenligt.

Olönsamt, omodernt och miljöovänligt. Inget som skattebetalarnas pengar ska gå till år 2021 enligt Karlstadpartiet

Karlstadpartiet Livskvalitet valde på torsdagkvällens fullmäktige, precis som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, att avstå från att delta i ärendet rörande framtida finansiering och ägande av Karlstad Airport. Anledningen är att vi inte anser att finansiering av en olönsam och miljöskadlig flygplats år 2021 är något som skattebetalarnas pengar ska gå till. Inte i vår kommun. Och inte från Regionen.

–Vi lever i en tid av stora klimatutmaningar där medborgarna förväntar sig att vi som är folkvalda går före i arbetet med att så snabbt det bara går ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Fortsatta satsningar på en flygplats som tiden i alla avseenden sprungit ifrån, kan och bör rimligen inte vara en del av det arbetet, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Kommunledningskontorets förslag som innebär fortsatt mångmiljonstöd till flygplatsen, med stöd av Region Värmland, röstades dock igenom med hjälp av övriga partier – M, S, KD, L och SD.