Källa inifrån kommunfullmäktige avslöjar “Ledamot ur det blågröna styret verkar driva privat vendetta mot Karlstadpartiet”

Källa inifrån kommunfullmäktige vittnar om en privat vendetta mot Karlstadpartiet.

Karlstadpartiet kan idag, via uppgifter från en centralt belägen källa i kommunfullmäktige, avslöja hur en av de ledande partiföreträdarna i det blågröna styret verkar bedriva en privat vendetta mot Karlstadpartiet.

“På möten och via media ägnar hen sig åt att med direkta osanningar försöka smutskasta Karlstadpartiet i allmänhet och deras talesperson Peter Sörensen i synnerhet. Det verkar inte bottna i politiska skillnader utan förefaller mer handla om någon form av personligt maktspel som verkar ha spårat ur. Hen pratar om “riktiga partier” och försöker i största allmänhet ifrågasätta Karlstadpartiets trovärdighet. Det hela tycks dessutom ha eskalerat sedan de blågröna förlorat makten i Karlstad och hen själv riskerar att bli av med sin miljonlön. Det är både sorgligt och obehagligt.”

–Det låter ju tråkigt om det källan hävdar stämmer. Politiken ska ju handla om sakfrågor och om att ta ansvar för kommunens bästa. Det får inte bli en sandlåda. Man måste ha respekt för det demokratiska systemet, kommenterar Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen.