Källa avslöjar: Det rödgröna minoritetstyret har gjort ett samarbetsavtal med V. Och enligt uppgift har V “sålt sig dyrt”

Det rödgröna styret på presskonferensen där de tillkännagav sitt samarbete

För kort tid sedan tillkännagav Linda Larsson (s) att hon efter sondering av de olika politiska alternativen landat i ett samarbete med MP och C. En lösning som innebar att de tillsammans bildar ett minoritetstyre med 29 av 61 mandat. Trots att Larsson på presskonferensen sade sig ha haft samtal med alla partier visade det sig att varken Karlstadpartiet eller V haft några sådana samtal.

Via en källa med insyn i förhandlingarna har det rödgröna minoritetstyret efter detta, sent omsider inlett samtal med V och landat i någon form av avtal. Vad avtalet mer specifikt handlar om är dock ännu så länge okänt. Enligt källan ska V dock ha “sålt sig dyrt”. Huruvida det handlar om enkom en budgetöversenskommelse, om sakpolitiska eftergifter eller om ekonomiska utfästelser i form av arvoderade poster som t ex politiska sekreterare är dock i dagsläget okänt.

Blir det månne ett lokalt Tidöavtal? Fast med en samarbetspartner som får hålla sig i bakgrunden?