Jo då, vi är många som tror på framtiden, hälsar Eva-Britt Johansson (KP)

Jodå, vi är många som tror på framtiden, skriver Eva-Britt Johansson (KP), till vänster i bild. (Foto: Feride Gursoy)

Jag vågar tro på framtiden när jag ser att unga människor sätter sig upp mot politiker på höga positioner, på grund av att dessa unga vill ta till sig just det som du förringade, att lyssna till vetenskap och skaffa fram fakta, skriver Eva-Britt Johansson, ersättare i Kommunfullmäktige för Karlstadpartiet i en debattreplik till Per-Samuel Nisser (NWT 9/3).

Som svar på din fråga ”vågar någon tro på framtiden”, Per-Samuel Nisser, vill jag svara att vi är många som tror att framtiden kan bli bättre om vi lyssnar till de vetenskapsmän och forskare, som du hänvisar till i artikeln, men som du cyniskt nog verkar misstro. Jag och många med mig inser däremot att det är viktigt att våga se varthän det bär om vi sitter tysta och inte vågar protestera.

Mitt engagemang väcktes när jag, via en presskonferens fick höra att Karlstads kommun ville hälsa Mumin välkomna till Skutberget. Vad var det som hände? Var det ett skämt? Vem var ansvarig för detta? Förstod under presskonferensen att du och Linda Larsson (S) låg bakom inbjudan och att man hade utsett den del av Skutberget, som allmänheten oftast använder som en lämplig placering. Förstod också att denna plan hade funnits i politikerleden länge, men utvecklats i tysthet.

Detta blev ett underlag till en demonstration som samlade 1 200 personer och en tid därefter svarade många Karlstadsbor på en opinionsundersökning där 60 procent av de svarande sa nej, men inte ens detta fick er att fundera på om planen skulle dras tillbaka. Ur detta växte ett nytt politiskt parti fram – Karlstadpartiet Livskvalitet – som tog plats i kommunfullmäktige med tre mandat.

Jag känner en oro över att du som ansvarig politiker uttrycker i artikeln: ”Vi vuxna har ett ansvar att beskriva fakta och erfarenhet, men också att vi lever i en fantastisk tid”. Är den så fantastisk egentligen?

Jo, jag vågar tro på framtiden när jag ser att unga människor sätter sig upp mot politiker på höga positioner, på grund av att dessa unga vill ta till sig just det som du förringade, att lyssna till vetenskap och skaffa fram fakta. Med fakta som vi måste acceptera och använda när vi förstår att vår jord inte mår bra. Vi alla måste lära och förstå att vi måste vara lyhörda och visa att vi kan och vill ge våra barn och barnbarn en trygg framtid.

Vi måste vara rädda om vår närmiljö så att vi kan samla kraft från naturen och kunna få utnyttja de obebyggda skogsområden som finns kvar. Vara varsamma om vårt fantastiska friluftsområde, Skutberget och hålla våra löften till de efterkommande generationerna att vårda vår närmiljö.

Vi kan i det lilla ge våra barn ett löfte om att vi med alla medel ska förhindra att Skutbergets hjärta blir förvanskat till en temapark. Där ute vill vi kunna lära de små barnen att simma i den grunda viken, njuta av den friska sjöluften, rent vatten och kanske kunna få ha en egen liten klippskreva för att samla energi, via avkoppling.

Jo, jag och många med mig vågar tro på framtiden, men hjälp oss att våga lita på våra folkvalda. Öppna ögon och öron för att förstå att det inte är för sent att tänka om!