Jan Jörnmark gästtalare på Karlstadpartiets halvårsmöte den 2 september

Jan Jörnmark, en av grundarna till lokalpartiet Demokraterna i Göteborg, gästtalar på KPLs halvårsmöte

Gästtalare på Karlstadpartiets halvårsmöte den 2 september kommer att vara ingen mindre än Karlstadbördige docenten, skribenten, debattören och politikern Jan Jörnmark. Jörnmark har skrivit flera böcker om internationell företagsamhet och globalisering, samt genomför utredningar, föreläsningar och utbildningar om svensk bostadspolitik och olika aspekter av kommunal- och samhällsekonomi. År 2007 nådde han en större publik med bokserien om Övergivna platser.

Under 2017 var Jörnmark en av grundarna till det lokala och regionala partiet Demokraterna i Göteborg och Västra Götalandsregionen. I kommunvalet i Göteborg 2018 blev Demokraterna näst största parti och från och med 2019 har Jan Jörnmark varit verksam som politiker inom Göteborg stad.

Jörnmark kommer under kvällen att tala om den tilltagande framväxten av lokala partier, om sina erfarenheter från uppstarten av Demokraterna och om den senaste rapporten om en tystnadskultur inom Göteborgs kommun. Han kommer också att kommentera det numer nedlagda Muminprojektet.

Biljetter till föredraget kostar 100 kronor och säljs i dörren från kl 17.30. Kaffe och smörgås ingår. Medlemmar i Karlstadpartiet har fri entré.

TID: Torsdag 2 sept kl 18.00-19.30 med efterföljande frågestund
PLATS: Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad