Ja eller nej till Mumin? Ett ödesval för socialdemokraterna.

Ja eller nej till mumin. Ett ödesval för socialdemokraterna i Karlstad?

Den 28 november ska socialdemokraterna i Karlstad låta medlemmarna ta beslut om vilken väg de ska välja när det gäller muminplanerna i Karlstad. Ska de stödja det blågröna styrets planer på att förvandla centrala delar av Skutbergets friluftsområde till en kommersiell finsk muminpark eller inte?

Frågan har via en motion väckts av ett antal medlemmar som är öppet kritiska såväl till ledningens vägval som till hur frågan hanterats demokratiskt. Därför ska den nu tas upp på socialdemokraternas egen variant av medlemsmöte, det så kallade representantskapet. På ett sånt möte har alla medlemmar yttranderätt, men endast de som utsetts som representanter för respektive s-förening har rösträtt. Därav namnet – representantskap. Representanternas uppgift är alltså att på medlemsmötet framföra det ställningstagande i frågan som medlemmarna i deras lokala s-förening enats om.

“Frågan har via en motion väckts av ett antal medlemmar som är öppet kritiska såväl till ledningens vägval som till hur frågan hanterats demokratiskt.”

Det finns ett 20-tal s-föreningar i Karlstad. Somliga är regionala. Som Kronoparkens, Nors, Skattkärrs-Alsters och Nyeds s-förening. Andra mer fackbaserade som Byggfackens, Handels, Facken i Karlstad och Karlstads Unga Sossar. Och så finns det några sidoorganisationer, som t ex Lindfors Kvinnoklubb, S-kvinnor i Karlstad och S-studenter i Karlstad. Även några av dem har representanter med rösträtt på mötet.

Hur kommer det då att gå i omröstningen? Det är inte alldeles självklart.

Som upphovsman till Skutbergets friluftsområde brukar eldsjälen Anders Forsell nämnas. Bland äldre och medelålders Karlstadbor är hans namn närmast synonymt med Skutberget. När han redan på 1940-talet började skissa på visionen om Skutberget så handlade den om att erbjuda ett högklassigt sommarställe vid vattnet för alla de som inte hade råd att köpa en egen sommarstuga, eller åka på dyra solsemestrar. En klassisk socialdemokratisk idé, skulle man kunna säga.

Idén att privatisera en central del av Skutbergets friluftsområde för att förvandla det till en privatägd, kommersiell, inhägnad och avgiftsbelagd finsk muminpark känns lite som att ta från de fattiga och ge till de rika. En sorts omvänd Robin Hood-idé. Och tämligen osocialdemokratiskt i jämförelse med Forsells vision.

“Idén att privatisera en central del av Skutbergets friluftsområde för att förvandla det till en privatägd, kommersiell, inhägnad och avgiftsbelagd finsk muminpark känns lite som att ta från de fattiga och ge till de rika.”

Idén har också stött på stort motstånd från medborgarna. Kanske större motstånd än något annat lokalpolitiskt projekt i mannaminne. En undersökning som analys- och undersökningsföretaget Attityd gjorde på uppdrag av NWT och SVT våren 2018 visade att hela 61% av Karlstadborna var emot idén. Det är inte orimligt att anta att den andelen sannolikt var mindre bland moderata väljare. Och högre bland socialdemokratiska.

Om de socialdemokratiska väljarnas åsikter i sakfrågan är viktiga för avgörandet på medlemsmötet borde det alltså tala för att det blir ett nej till muminparken den 28 november.

Men fullt så enkelt är det sannolikt inte.

För nu är det ju inte de socialdemokratiska väljarna som ska rösta. Utan de socialdemokratiska medlemmarna via sina lokalföreningars representanter. Vilka dessa representanter är har socialdemokraterna i Karlstad valt att hålla hemligt. I många andra svenska arbetarekommuner har man valt att lägga ut den informationen på sina offentliga hemsidor. Men inte i Karlstad.

När vi talar med veteraner inom socialdemokraterna berättar de att representantskapet historiskt sett haft för vana att stödja partiledningens linje. Man sätter sig helt enkelt inte upp mot ledningen. I synnerhet inte om man, som säkert fler av de utsedda representanterna, har några som helst ambitioner att göra karriär i partiet. Och om inget oväntat sker så är det förväntade resultatet alltså att representantskapet, väljarkårens åsikter till trots, röstar ja till muminprojektet. Åtminstone om de gör som de brukar.

Hur skulle ett ja till mumin då påverka de som i förra kommunalvalet valde att ge socialdemokraterna sin röst? Hur skulle deras lust att rösta på socialdemokraterna även i valet 2022 påverkas?

Som ledamöter i fullmäktige är vi förtroendevalda på uppdrag av våra väljare. Och som rösträttsberättigad i det socialdemokratiska representantskapet har man fått förtroende att representera sina medlemmars vilja.

Och den 28 november ska det nu röstas. Och det är sannerligen ett demokratiskt vägskäl socialdemokraterna står i.

“Ett ja till mumin den 28 november skulle, tror vi, riskera att få det medlemstappet att öka rejält. Något som kraftigt skulle beskära socialdemokraternas framtida möjligheter att vara med och påverka i Karlstadpolitiken.”

Antingen väljer man att stödja partiledningens linje. Vilket kommer att leda till att 310000 kvadratmeter av Skutbergets centrala och strandnära delar privatiseras och förvandlas till en inhägnad och avgiftsbelagd muminpark.

Eller också väljer man att stödja vad en majoritet av den socialdemokratiska väljarkåren, och även medlemmarna, även om de inte är så många och blir allt färre och färre, sannolikt vill. Och röstar nej till mumin och ja till ett Skutberget som även fortsatt får vara öppet och tillgängligt för alla. Oavsett tjockleken på plånboken.

Ytterst är det nu upp till medlemmarna och de valda representanterna. Tveklöst är det ett historiskt ödesval för socialdemokraterna i Karlstad. På nationell nivå ser vi hur partiet i detta nu tappar medlemmar i en allt raskare takt. Utvecklingen i Karlstad är inget undantag. Och nyligen kallade man till ett krismöte för att försöka stoppa medlemstappet.

Ett ja till mumin den 28 november skulle, tror vi, riskera att få det medlemstappet att öka rejält. Något som kraftigt skulle beskära socialdemokraternas framtida möjligheter att vara med och påverka i Karlstadpolitiken.

Är lydnadskulturen och prestigen i socialdemokraterna i Karlstad så stark att man är villig att ta den risken?

Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson

Politiska talespersoner för Karlstadpartiet Livskvalitet