Hallå där Mats Ahrén! Hur har du räknat?

Det här är Mats. Han är direktör för Kultur- och fritidsförvaltningen på Karlstads kommun.

I NWT idag den 6 november läser jag i en artikel följande uttalande av dig kring av mig och partiet begärda handlingar från din förvaltning.

– Det innebär att våra tre anställda på administrationen inte kommer kunna jobba med annat i veckor framöver. Självklart blir allt annat lidande. Möjligtvis måste vi ta in extra personal för att klara detta, säger Mats Ahrén.

När det gäller statistiken kring samlade besök på Skutberget har jag ju redan fått mailsvar från dig att det inte finns någon sådan statistik. Det tog dig väl sannolikt bara några minuter att svara på.

Nu skulle jag därför vilja att du preciserar vilka ärenden de tre anställda ska jobba heltid med att ta fram i veckor framöver. En anställd jobbar ju som bekant 40 timmar per vecka. Tre anställda sålunda 120 timmar per vecka. Två veckor blir 240 arbetstimmar. Tre veckor 360 timmar. Och så vidare. Det blir många timmar.

I och med att du nu gått ut i media och sagt detta till alla värmlänningar så vill jag, mina partikamrater och säkert en hel del andra också, höra hur du har räknat.

1. Vilka ärenden har du räknat på att de ska jobba med?

2. Hur många mantimmar per ärende har du räknat att de behöver lägga på varje ärende?

För det är väl inte så att du farit med osanning i media? Det vore ju i så fall inte så lämpligt.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun

PS. Detta inlägg är en kopia av ett mail som idag skickats till Mats Ahrén och till kommunledningskontoret. Vi i Karlstadpartiet ser fram emot att ta del av hans svar. Och vi delger er det självfallet. DS