Hallå där kommundirektör Ulf Nyqvist!

Det här är Ulf. Han är kommundirektör i Karlstads kommun. Foto: www.karlstad.se

I dagens NWT den 6 november läser jag i en artikel att du uttalar dig om de offentliga handlingar jag och Karlstadpartiet begärt ut som en del av ett pågående arbete vi håller på med. Och jag har några frågor om det.

Du säger i artikeln att “situationen är olycklig” samt att “Det är klart att det finns en gräns för hur mycket handlingar man kan begära ut. Andra kommuner har låtit domstolar avgöra det.

Själva har vi läst promemorian ”Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling” från Justitiedepartementet 2017 (länk). I den klargörs, såvitt vi kan bedöma, att någon sådan “gräns” inte existerar. Och att offentlighetsprincipen är oantastlig.

Av ditt uttalande att döma gör du och kommunen en annan bedömning. Och jag har därför några frågor till dig.

1. Kan du utveckla mer specifikt vilken “situation” du avser och vad som är “olyckligt” med den?

2. Kan du förtydliga vilken gräns du talar om och vilka liknande ärenden eller rättsfall du stödjer dig på i det resonemanget, samt hur du anser att den mängd handlingar vi nu begärt ut korrelerar med dem?

Enligt regeringsformen ska en myndighet iaktta saklighet och opartiskhet och beakta allas likhet inför lagen.

Som förtroendevald ledamot av kommunfullmäktige förväntar jag mig att kommunens högste och högst betalde direktör tillser att kommunen efterlever regeringsformens krav samt har god kunskap om hur offentlighetspricipen fungerar.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun

PS. Inlägget är också den 6 november skickat via mail till Ulf Nyqvist. Så fort vi får svar från honom kommer vi att publicera det här. DS