Ny opinionsundersökning: Hälften av Karlstadborna är mot Muminplanerna

Karlstads kommun har vid upprepade tillfällen hävdat att det endast är en liten högljudd grupp som är emot planerna på att göra en Muminpark av stora delar av Skutbergets Friluftsområde. Detta trots att Facebookgruppen Värna Skutbergets friluftsområde samlat över 10.000 medlemmar, föreningen Skutbergets Wenner bildats och snabbt blivit en av Karlstads största med över 2000 medlemmar, en demonstration på stora torget i Karlstad mot muminplanerna samlade över 1000 deltagare, tidningarnas insändarsidor dränkts av kritiska insändare och ett nytt politiskt parti – Karlstadpartiet Livskvalitet – fötts som en direkt reaktion mot Muminprojektet. Oförmågan, eller möjligen oviljan, att läsa av åt vilket håll opinionen blåser har stundtals framstått obegriplig. Idag läggs ytterligare fakta på bordet när P4 Värmland presenterar en opinionsundersökning kring Muminprojektet, utförd av företaget Novus. Opinionsundersökningen visar att nära nog hälften, 48%, av Karlstadborna är emot planerna på en Muminpark på Skutberget. Medan endast var sjätte, 17%, är för. En tredjedel av Karlstadborna har avstått att välja sida. Frågan är om signalen går fram till de förtroendevalda i kommunhuset denna gång?

#vadtyckerdu #skutberget48procent