Först stadshusaffären. Så Karlstad Airport. Och nu kommunledningskontoret självt. Den här kulturen måste få ett slut här och nu.

–Vi kommer att ta initiativ till en oberoende utredning. Den här kulturen måste få ett slut, säger Peter Sörensen

Först Stadshusaffären. Så Karlstad Airport. Och nu kommunledningskontoret självt. Fall efter fall av ansvarslös hantering av skattemedel. Med muntliga avtal. Avsaknad av diarieföring. Ansvariga som inte vill svara på frågor. Och bristande rutiner för attestering och uppföljning. Vad är det för brister i den politiska styrningen som banat väg för det vi nu ser blottläggas? Hur har det kunnat fortgå?

Så rullar ännu en oegentlighet upp inom Karlstads kommun. Denna gång med kommunens högsta direktörer och revisorer inblandade.

Någon på kommunledningskontoret har enligt uppgifter i SVT ingått ett muntligt avtal med en advokatbyrå. Någon skriftlig dokumentation finns inte av vad avtalet innebär. Trots det ska såväl en kommunjurist som kommundirektören själv ha attesterat fakturor – utan angivande av nedlagt antal timmar – på sammanlagt drygt 781 000 kronor.

Varför är man inte längre överraskad?

Enligt biträdande kommundirektör Mikael Jareke har man kommit överens om en timdebitering på 3000 kr per timme.

Nu ska kommunen ta till sig av kritiken, säger en uppenbart pressad Jareke i reportaget.

Oegentlighet efter oegentlighet rullas nu upp. Med höga direktörer, revisorer och styrelsordföranden som alldeles uppenbart inte gjort det jobba som de uppbär en mycket hög lön för att göra.

Stadshusaffären. Karlstad Airport. Och nu kommunledningskontoret självt. Vad är det för brister i den politiska styrningen som banat väg för det vi ser blottläggas? Hur har det kunnat fortgå?

Denna kultur, av vilken vi sannolikt bara sett toppen på isberget, måste nu utredas grundligt och göras upp med en gång för alla. Och ytterst ansvariga är naturligtvis kommunledningen med kommunstyrelsen och kommundirektören i spetsen. Men ett stort ansvar faller också på kommunfullmäktige, nämnderna och de förtroendevalda revisorerna.

–Det här är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt. För oss i Karlstadpartiet blir det tyvärr en bekräftelse på brister som vi själva kunnat se under de granskningar som vi själva gjort. Vi kommer skyndsamt att via en motion till fullmäktige ta initiativ till en genomgripande extern utredning av problemets omfattning. Och jag hoppas innerligt att de andra partierna stödjer en sådan utredning. Det måste få ett slut här och nu, säger Peter Sörensen, fullmäktigeledamot och politisk talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.