De styrande lovar runt men håller tunt

I hanteringen av Skutberget har kommunledningen brutit mot alla sin vackert ljudande löften

”Om vi menar allvar med dialog med medborgare och andra aktörer bör vi inte i förväg ha stakat ut vägen.”

Så skriver företrädare för det s k blågröna styret i ett debattsvar i VF den 25/11 där de i ett ganska traditionellt politiskt hårklyveri bemöter S debattartikel om behovet av en ny vision för Karlstad.

Visioner och dialog är jättebra. Och att man i politiken ska jobba utifrån hållbara visioner som formas i en öppen och levande dialog med medborgarna tycker nog de allra flesta medborgare är nära nog en självklarhet.

“I hanteringen av Skutberget har man ju på ett närmast obegripligt sätt brutit mot allt det man så fagert talar om. Här har man ju just stakat ut vägen på förhand, utan dialog. Och sedan vägrat att lyssna när Karlstadborna protesterat högljutt.”

Men med politikernas hantering av Muminplanerna för Skutberget i färskt minne ekar dessa ord tämligen tomt. Politiker ska bedömas efter sina handlingar. Inte efter sina fagra löften.

I hanteringen av Skutberget har man ju på ett närmast obegripligt sätt brutit mot allt det man så fagert talar om. Här har man ju just stakat ut vägen på förhand, utan dialog. Och sedan vägrat att lyssna när Karlstadborna protesterat högljutt.

FÖRE: Yta vardera ca 90.000 kvm. Två alternativa områden, det östra och det västra, för en temapark på Skutberget som det såg ut fram till 2017. Knappt någon strandlinje alls. Bild: Google Maps

I över ett decennium har kommunen jobbat med ett planprogram där den yta som gällde för en tänkbar temapark på Skutberget inskränkte sig till två alternativa områden på Skutberget, det östra och det västra. Det östra utgjordes av den gamla drivingrangen och det västra av de gräsytor där fotbollsplanerna ligger. Båda ca 90.000 kvadratmeter stora. Endast det östra hade vattenkontakt i form av en kort strandlinje vid båtisättningsplatsen.

När NWT tidigt år 2017 avslöjade de styrande politikernas planer visade det sig att de plötsligt utökat området från de forna 90.000 till ett område på över 250.000 kvadratmeter. Man har alltså gjort det mer än dubbelt så stort.

EFTER: Yta drygt 250.000 kvm. Nu gällande planområde för Muminparken. En magnifik sjötomt med en egen ö. Bild: Google Maps

Plötsligt har man kapat åt sig centrala delar av friluftsområdet Skutberget, med motionscentralen, den vindskyddade barnbadstranden samt massor av strandlinje inklusive hela området med de arrendestugor som stått där sedan tiden innan området utvecklades till dagens friluftsområde. Man har till och med inkluderat hela den ö, Ytterholmen, som ligger mittemot Motionscentralen.

Man har också helt skrotat de krav på en eventuell temapark som tidigare gällt. Krav som att den skulle ha inriktning på motion, friluftsliv och rekreation. Att den skulle ha en lokal profil. Att den skulle ha året-runt-verksamhet. Samt att den inte skulle få leda till privatisering eller inskränkning av tillgång till skogen och stranden.

Allt detta har man, utan att fråga Karlstadborna vad de tycker om saken, begått våld på.

“Nej. Vackra ord och blå dunster om visioner och dialog har vi Karlstadbor fått nog av. Så länge de inte efterlevs i praktiken är de inte värda pappret de är skrivna på.”

Dessutom har man, med dessa helt nya förutsättningar som naturligtvis ger kraftigt förbättrade möjligheter för en eventuell exploatör, i tysthet sprungit iväg och erbjudit området till en enda aktör. En aktör som vill förvandla det till en inhägnad och avgiftsbelagd finsk muminpark, öppen i huvudsak under de tre sommarmånaderna. Ingen dialog med några andra aktörer har såvitt vi erfar förekommit utifrån de nya planförutsättningarna.

Och när det största protesterna i mannaminne mot ett kommunalt planprojekt sedan följt, med över 1000 personer i demonstration på stora torget, insändarsidor som bågnat av mängden insändare och undersökningar som indikerat att över 60% av medborgarna varit emot projektet, så har man reagerat med en arrogant axelryckning och sturskt vägrat att lyssna. Istället har en stor andel ledande politiker och tjänstemän gått med i Facebookgruppen Välkommen Mumin. En grupp där motståndarna mot planerna omnämns i allt annat än smickrande ordalag.

Nej. Vackra ord och blå dunster om visioner och dialog har vi Karlstadbor fått nog av. Så länge de inte efterlevs i praktiken är de inte värda pappret de är skrivna på.

Vi tycker att det är rimligt att ha en mer ödmjuk ingång, skriver de blågröna i en avslutande förmaning i sin insändare. Från Karlstadpartiet kan vi bara instämma. Det vore rimligt för alla de politiker som drivit idén om en Muminpark på Skutberget att ha en mer ödmjuk ingång.

Börja med att leva som ni lär. Bara så kan ni återfå Karlstadbornas förtroende.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen (KP)
Evabritt Johansson (KP)
Magnus Johansson (KP)
Anki Hörnlund (KP)
Gudridur Olafsdottir (KP)
Caroline Åkerstedt (KP)
Pär Eklund (KP)
Maj Hellberg (KP)
Sussie Mellqvist (KP)
Göran Johansson (KP)
Irene Englund (KP)
Holger Bergqvist (KP)
Kenneth Jansson (KP)
Leif Hultman (KP)