Bred satsning på kommunalt återbruk nyhet i Karlstadpartiets partiprogram

Karlstadpartiets Peter Sörensen under sin tid som verksamhetsansvarig för Återbruket i Karlstad. Foto: Öyvind Lund

När Karlstadpartiet med sin nya kampanjfolder nu presenterar sin bredare politik, är miljön en av de frågor som står i fokus. Bland annat vill man se en bred satsning på att konvertera alla kommunens återvinningscentraler till Återbrukscentraler.

I en alldeles nyframtagen kampanjfolder presenterar Karlstadpartiet nu sina bredare politiska ambitioner samt fullmäktigekandidaterna på den nya utökade fullmäktigelistan. Det handlar om frågor rörande vård, skola och omsorg men också om ett konkretiserande i några av partiets hjärtefrågor vid sidan av Skutbergsfrågan, som stadsmiljö samt miljö och hållbarhet.

–Miljön är en av de frågor vi vill bidra till att lyfta på den politiska dagordningen i Karlstads kommun, berättar Peter Sörensen. Vi måste minska vår resursförbrukning och här finns stora utmaningar framför oss.

En av de frågor Karlstadpartiet lyfter i sin nya kampanjbroschyr är idén att konvertera kommunens återvinningscentraler till Återbrukscentraler. Idén och upplägget baserar sig bland annat på erfarenheter som Peter Sörensen samlat på sig från sin tid som verksamhetsansvarig på Återbruket i Karlstad.

–Med det förslag vi lägger fram kommer Karlstad kommun ta en tätposition i Sverige när det gäller återbruk inom den här sektorn, berättar Peter.

Mer om Återbruksidén presenteras i samband med en pressträff inom kort.