Beslut från kommunen: Bygglov krävs för de inglasade serveringspaviljongerna på Kungsgatan. ”Förhoppningsvis ett första steg i riktning mot en rättssäkrare myndighetsutövning i kommunen”.

–Ett väntat beslut, säger Peter Sörensen (KPL)

Vi har idag via media (NWT, SVT VärmlandsNytt, VF) nåtts av beskedet att kommunen i det av oss uppstartade tillsynsärendet rörande lovhanteringen för serveringspaviljongerna längs Kungsgatan landat i att de kräver bygglov. Trots att vi ännu inte själva fått ta del av beslutet kommer här våra första kommentarer.

–Beslutet är väntat. Och det är förhoppningsvis ett första steg i riktningen mot en rättssäkrare myndighetsutövning i Karlstads kommun. Från politiken måste vi förvissa oss om att de beslut som fattas i vår kommun följer de lagar som gäller och de styrdokument som vi från politiken fattat beslut om, säger Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen.

–Frågan är hur kommunen nu avser att gå vidare? Om det krävs bygglov så är det ju synonymt med att de byggnader som står där idag är svartbyggen. Hur förhåller man sig till det? Och jag är mycket, mycket tveksam till att det är möjligt att ge bygglov för de paviljonger som står där de står idag. Bland annat för att de står på allmän platsmark och på grund av att deras konstruktioner enligt Räddningstjänsten bryter mot lagens krav på brandskydd. Min bedömning är att den bästa långsiktiga lösningen är att bygga uteserveringarna längs fasaden, med utdragbara markiser över, som på stadshotellet eller på de flesta platser ute i Europa. Det skulle sannolikt också skapa ett öppnare, attraktivare och mer inbjudande stadsrum, vilket är viktigt att beakta för att värna Karlstads stadskärnas attraktivitet, säger Peter Sörensen.

Fler kommentarer följer när vi tagit del av det konkreta beslutet. För kommentarer i övrigt kontakta Peter Sörensen 0730-205282