Badhussveriges egen Raskenstam Mille Örnmark tilldelas Johnny Bode-priset 2024. “Oförbrännerligt frejdig skojaranda”.

Bild från TV4s föga smickrande granskning av “badhuskungen” Mille Örnmark

“Ställd inför TV 4:s reportrars konstaterande att ingen av de föregivna studiemeriterna på något sätt gått att styrka hos de berörda lärosätena lät sig Örnmark inte heller nedslås, utan förklarade med samma befängda entusiasm och envishet som någonsin Bode att han fått sina doktorstitlar tilldelade muntligen vid besök i Argentina och Portugal.” Så skriver Johnny Bode-priset i de text där de tillkännager att den av TV4s Kalla Fakta uppmärksammade badhusentreprenören Mille Örnmark tilldelats årets Johnny Bode-pris.

Johnny Bode-sällskapet ger 2024 års Johnny Bode-pris till ”badhuskungen” Mille Örnmark, för kreativt CV-författande och fiffiga affärer helt i Johnny Bodes anda. Aldrig tidigare har så många badhus byggts av någon med examen i patologi från Heidelberg eller med en muntlig doktorstitel från Argentina. Och sällan har så många kommuner börjat ifrågasätta talesättet ”man ångrar aldrig ett bad”, skriver man vidare.

Från Karlstadpartiet har vi vid ett flertal tillfällen lyft den långa rad missförhållanden som omger Mille Örnmarks agerande när det gäller nedstängningen av hopptornen i Vålbergs Simhall och på Sundstabadet. En nedstängning som skett på helt felaktiga grunder genom hänvisning till en ny EU-standard. Men som ansvariga politiker i kultur- och fritidsnämnden, som tex ordförande Robert Halvardsson, samt förvaltningsdirektör Kristin Idskog detta till trots av någon outgrundlig anledning fortsätter försvara.

–Deras agenda tycks vara att genom nedstängningen ge skenet av att anläggningarna är farliga och omoderna och därigenom bana väg för nybyggnationer. Hopptornen i karlstads kommun är de enda två i hela badhussverige som stängts ner med hänvisning till nämnda EU-standard, säger Peter Sörensen, talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.

–I mina ögon är det obegripligt att Örnmark, som är en fullblodsskojare, fortsatt får uppdrag. Det plus det sätt som ansvariga politiker och tjänstepersoner, plus Sweco, agerat rörande hopptornen i Karlstad, borde stämma till eftertanke hos medborgare och media kring hur det står till med omdömet, kunskapen och moralen hos de ansvariga i våra kommuner, säger Peter Sörensen.