Av med locket! Snart knackar sommargästerna på dörren.

Sommar och hemester står för dörren. Lyft av locket och öppna poolen på motionscentralen.

För något år sedan ställde vi från Karlstadpartiet några frågor om poolen på Skutbergets motionscentral. Du hittar dem och kommunens svar längst ner i detta inlägg.
När det nu står klart att det inte blir någon muminpark har vi lagt en motion om att man från kommunens sida bör satsa på en upprustning av den befintliga anläggningen, bland annat just poolen. Skutbergets röstades ju faktiskt här om året fram till Sveriges bästa motionsspårsanläggning.

Att låta en fullt fungerande pool på Sveriges bästa och kommunens mest populära friluftsanläggning ligga igenspikad under ett lock låter varken som god resursanvändning eller som en särskilt raffinerad besöksnäringsstrategi. Karlstad kommun har ju som ett av sina strategiska mål att bli ett av Sveriges populäraste resmål. Vi hoppas därför att fullmäktiges ledamöter håller med oss om den saken, och röstar ja till motionen. Och att de ser till att kommunen snarast lyfter av locket på poolen och öppnar den igen. Nu när sommaren och hemester står för dörren.

Svar på frågor om poolen på motionscentralen

1. Vad var det för renovering som gjordes 2012?
Det gjordes en renovering av reningsanläggningen. Personal som är anställd på badhuset av kultur och fritidsförvaltningen (KFF) hyrdes in till TFF under några dagar för arbetet med detta.

2. Vilka åtgärder är gjorda på poolen sedan dess?
Inga större.

3. Varför valde man att stänga poolen?
I samband med att avtalet med First Camp (FC) upphörde 2016-12-31 så stod TFF utan hyresgäst för anläggningen. Anledningen till det var att kultur och fritidsnämnden (KFN) beslutat att inte hålla motionscentralen öppen av ekonomiska skäl. Poolen tömdes på vatten och för att ingen skulle skada sig eller trilla ner i poolen så beställdes ett lock som monterades ovanpå poolen. Poolen som sådan hade visst renoveringsbehov i form av bland annat ommålning. Det fanns också en oro för att reningsanläggningen inte hade en fullgod funktion.
Under vintern/våren 2017 blev det klart att en extern exploatör, Muminvärlden, var intresserad av att exploatera en del av området som i översiktsplanen är utpekat som upplevelseanläggning.
Då motionscentralen ligger inom berört område innebär det att TFF inte har för avsikt att göra investeringar eller dyra underhållsarbeten på anläggningen då markanvändningen inte är långsiktigt beslutad. Det är helt enkelt inte motiverat att investera i en anläggning som har en oklar framtid. Kommunstyrelsen har avsatt 1,5 miljoner kr per år, det räcker till driften av byggnaden samt personal som städar och har viss tillsyn. Det finns inget utrymme i den budgeten för utökning av servicen på anläggningen.
Om poolen skulle ställas i ordning och hållas öppen, kräver den, förutom att anläggningen är i fungerande skick en utökad driftskostnad. En pool som är öppen för allmänheten måste skötas dagligen. Vattenprover måste tas varje dag. Kemikaliehalten i poolen kontrolleras och justeras samt rengöring och underhåll. En grov bedömning är att personal skulle behöva lägga ca 5-7 timmar i veckan på drift och skötsel av poolen. Det skulle också innebära högre kostnad för el och vatten samt underhåll/reparationer.