“–Att börja med delarna istället för helheten blir upp- och nervänd samhällsplanering”

Upp- och nervänd samhällsplanering. Karlstadpartiet kritiska till de blågrönas politiska initiativ.

– Att de blågröna tar initiativ till en förnyad utveckling är bra. Men en sådan utveckling måste börja med ett brett och samlat visionsarbete för helheten. Inte med några hastigt hopslängda idéer om vissa av delarna. Det blir upp- och nervänd samhällsplanering. Skutberget är en allt för värdefull resurs för att hanteras på ett oseriöst och oprofessionellt sätt. Vi måste vara rädda om den, kommenterar Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet.

På en hastigt hållen presskonferens har det blågröna styret idag på förmiddagen presenterat en vision för tre byggnader på Skutberget, läser vi dagstidningarna. Visionen ska tydligen har uttryckts i ett s k politiskt initiativ. Närmare information om innehållet i initiativet står i skrivande stund märkligt nog inte att finna.

– Vi har inte fått någon som helst information om detta innan. Och mitt första intryck är att detta är något som skrivits ihop i en hast för att ge intryck av handlingskraft, säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet. Det blågröna styret har ju, med all rätt, fått hård kritik för att de inte avbryter planerna som hängde ihop med muminetableringen och tar initiativ till ett nytt idéarbete. Frågan var ju bl a uppe på senaste kommunfullmäktige.

– Skutberget är en fantastisk resurs för vår kommun. Ur en rad olika aspekter. Dels ur ett folkhälsoperspektiv. Dels som en del av det som gör Karlstad till en atttraktiv plats att bo på. Dels ur ett besöksnäringspersopektiv. Det är en multidisciplinär anläggning med en enorm potential där det, vilket jag tror de flesta ser och förstår, idag krävs ett seriöst och samlat omtag för anläggningen som helhet. Det visionsarbetet har i princip varit avstannat sedan flera decennier, fortsätter Sörensen.

–Skutberget är en allt för värdefull resurs för att hanteras på ett oseriöst och oprofessionellt sätt. säger Peter Sörensen

– Att som det blågröna styret nu gör börja med att hitta på hastigt hemsnickrade utvecklingsidéer för några av delarna, utan att ha tagit ett grepp om helheten, känns inte seriöst. Det känns som bakvänd samhällsplanering.

– Tvivelsutan finns stora underhållsbehov på Skutberget, inte minst syns det på fastigheterna på området. Och att vi får fart på det löpande underhållet är absolut nödvändigt för att de inte ska hamna bortom räddning. I det avseendet välkomnar vi satsningen. Men det finns fler fastigheter som står tomma och förfaller på området, som också de är viktiga för områdets attraktivitet. Som t ex de gamla sommarstugorna norr om motionscentralen och den gamla vedeldade bastun. Allt är delar av en helhet som vi måste värna och utveckla för framtiden på ett ansvarsfullt sätt, avslutar Sörensen.

FOTONOT: Läs mer om Karlstadpartiets syn på den långsiktiga utvecklingen av Skutberget i partiets samrådsyttrande över ÖP2050  eller laddas ner på www.karlstadpartiet.se.