Arkitekturkampanj från kommunen slirar betänkligt på sanningen

Du bor i Sveriges arkitekturstad, säger kommunen i en kampanj. Något sådant pris existerar dock inte.

STRÄCK PÅ DIG! SE DIG OMKRING! Du bor i Karlstads arkitekturstad. Detta är huvudtemat i en aktuell reklamkampanj från Karlstads kommun där man slår sig för bröstet som om man skulle ha fått något pris för skönhet och arkitektur. Ingenting kunde dock vara mer fel. Och kampanjen, om aldrig så god i ambitionen, slirar i flera avseenden mer än betänkligt på sanningen.

–Kampanjen i fråga har gått ut på bred front både i sociala medier och på gator och torg. Målsättningen är såvitt vi erfar att sprida glädje och stolthet, vilket i sig är en god tanke. Problemet är att Karlstad har aldrig fått något pris för att vara Sveriges Arkitekturstad. Något sånt pris existerar inte. Priset Karlstad fått två år i rad har gått till kommunen, inte till staden, och heter Årets arkitekturkommun. Det har inget med varken estetik eller skönhet att göra. Därför är det märkligt att man försöker göra såna kopplingar. Och att hitta på ett pris som inte finns är ju faktiskt att fara fram med direkt osanning, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Kampanjen går även på sociala medier. Här från Kommunens Facebooksida.

Sanningen är den att Karlstads kommun har tilldelats priset Årets arkitekturkommun två år i rad, 2020 och 2021. Motivationen till priset Årets arkitekturkommun har inget med estetik eller skönhet att göra, utan bygger på en sammanvägning av två komponenter. Dels en enkätundersökning som riktats till arkitektkåren, med frågor om bland annat arkitekturkompetens inom kommunen och om dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna. Den andra komponenten bygger på offentlig statistik från SCB och Boverket som bland annat syftar till att värdera hur kommunerna planerar byggandet efter befolkningstillväxt och hur väl de följer de lagkrav och riktlinjer som omgärdar boende och byggande. 2021 års utmärkelse var den första då även kommunernas klimatarbete vägdes in som en egen parameter.

–Från Karlstadpartiet tycker vi naturligtvis att det är kul att kommunen får priser. Och vi ser mycket positivt på att man lyfter diskussionen om skönhet och estetik i stadsbyggandet. Det kan inte göras för ofta. Men då måste man ta till sig både ris och ros. Och framför allt måste man tala sanning. Annars blir det riktigt tokigt, avslutar Peter Sörensen.