Är Karlstadpartiet ett missnöjes- eller enfrågeparti?

Har du hört någon påstå att Karlstadpartiet Livskvalitet är ett enfrågeparti? Eller kanske ett missnöjesparti? Fundera då först över vad den person som sa det hade för syfte med att påstå det. Att vara lite källkritisk brukar vara hälsosamt. Här nedan reder vi hur som helst ut hur det egentligen ligger till med den saken.

Som de flesta nya partier så har också Karlstadpartiet Livskvalitet fötts ur ett utbrett missnöje med ett befintligt politiskt styre och en politisk färdriktning. Och som i så många fall när nya partier bildats så var det också för Karlstadpartiet en tydlig fråga som kom att bli avgörande för partiets födelse. Nämligen motståndet mot de styrande politikernas planer på att göra en inhägnad avgiftsbelagd Muminpark av delar av det kommunala friluftsområdet Skutberget.

Karlstadpartiet stannar dock varken vid att formulera sin politik i form av en missnöjesyttring eller i begränsningen till en enda isolerad fråga. Karlstadpartiet drivs istället av en genuin längtan av att få se och medverka till en ny politisk färdriktning på områden som spänner över hela det kommunalpolitiska spektrat. I synen på hur vi bygger staden, hur vi hanterar grönområden, i frågor som rör miljö- och hållbarhet, hälsa och friskvård och hur vi förvaltar våra gemensamma resurser. Men också i frågor som handlar om hur politiken interagerar med medborgarna. Om delaktighet, transparens och bemötande.

Därför har vi tillsammans bildat Karlstadpartiet Livskvalitet. Och tillsammans formar vi nu partiets politik för en bättre och hållbarare framtid såväl för Karlstads kommuninvånare som för resten av världen.