ANNO 2018. Karlstadpartiet Livskvalitet presenterar sina fem politiska grundpelare.

Enfrågeparti eller missnöjesparti? Blått, grönt eller rött? Vad har ni för partiprogram? Frågorna kring vilka det nystartade Karlstadpartiet Livskvalitet egentligen är och vad de står för har den senaste tiden debatterats flitigt i media.

I en nyframtagen folder med titeln ANNO 2018 presenterar sig partiet nu litet närmare. Och rätar förhoppningsvis ut ett och annat frågetecken. Foldern är det första steget i ett förtydligande av Karlstadspartiets partiprogram. Ett program som kommer att presenteras närmare på vägen fram mot valdagen.

Foldern sändes ut till media i ett pressmeddelande söndagen den 24 juni. Du kan ladda ner och läsa den här. Du kan också läsa samma innehåll här på vår webbplats. Under rubrikerna “Vårt parti” och “Vår politik“.