Anki Hörnlund förstärker Karlstadpartiets kommunfullmäktigegrupp

Anna-Karin (Anki) Hörnlund tar plats som ny ersättare för Karlstadpartiet i kommunfullmäktige

Under gårdagen skrev vi om att Karlstadpartiet nu fått ytterligare en ordinarie ledamot i fullmäktige. Detta innebär naturligtvis dessutom att Anki Hörnlund tar plats som ny ersättare och förstärker Karlstadpartiets fullmäktigegrupp. Gruppen består nu av Peter Sörensen, Evabritt Johansson, Magnus Johansson och Anki Hörnlund. Varmt välkommen in i den politiska hetluften Anki.