Varför saknar Vålbergs sim- och sporthall helt fasadskyltar medan kommunens anläggningar inne i Karlstad är proffsigt skyltade?

Varför låter Karlstads kommun Vålbergs simhall stå anonym, helt utan skyltar undrar Peter Sörensen (KPL).

Jag besökte igår Vålbergs Sport- och Simhall som är en – åtminstone interiört sett – fantastiskt fin och välskött anläggning med en stor (om än inte fullstor) och fin sporthall, en supermysig och fin simhall, en fin träningssal för ledarledda motionspass, en bågskyttehall, ett superfint gym och ett café med en konferensdel som går att hyra för konferenser, möten och andra typer av sammankomster.

Vålbergs sim- och sporthall på långt håll. Inte en enda skylt. Anonymare går det knappast att bli.

När det gäller exteriören är det dock en helt annan historia. Fastigheten i sig saknar helt exteriöra skyltar. Den enda skylten som finns är en lapp på entrédörren, som ligger dold längs en sidovägg, osynlig från vägen och från parkeringen. Dessutom är fasaden dåligt belyst. Från genomfartsvägen i Vålberg ser anläggningen helt nedstängd och anonym ut.

Vålbergs sim- och sporthall på nära håll. Slitet. Och ännu inte en endaste skylt i sikte.

I kommunens Grafiska profilhandbok läser jag:

Alla byggnader som hyser någon av kommunens verksamheter bör skyltas tydligt. Solen symboliserar Karlstads kommun. Alltså skriver du ut verksamhetens namn, i versaler (stora bokstäver)och placerar det centrerat under solen eller till vänster om solen. I undantagsfall kan byggnadens utformning göra det nödvändigt att placera texten till höger om solen. För beställning av skyltar kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen. Fasad- och hänvisningsskyltar är de enda skyltar där det är tillåtet att placera ett verksamhetsnamn med solen. Vid beställning av skyltar, kontakta först fastighetsförvaltaren på teknik- och fastighetsförvaltningen och därefter kommunens leverantör av skyltar.”

Så här ska fasadskyltar på lokaler som hyser någon form av kommunal verksamhet se ut enligt profilhandboken.

Inne i centrala Karlstad har alla kommunala anläggningar fina skyltar helt i enlighet med kommunens skyltpolicy. Varför har då inte en motsvarande kommunal anläggning i Vålberg då det? Det är ju samma kommun och samma profilhandbok det gäller. För att bringa klarhet i den frågan har jag mailat till kultur- och fritidsdirektör Kristin Idskog och Teknik- och fastighetsdirektör Per-Anders Bergman.

Frågorna jag ställt till dem är: Vad är anledningen till att Vålbergs Sim- och Sporthall inte är skyltad enligt gällande riktlinjer och har ni planer på att åtgärda det?

När jag får svar lovar jag att återkoppla här på sidan. Tills dess önskar jag er alla en glad och vilsam påskhelg!

PS. Att man sedan måste passera förbi ett kraftigt nergånget och numer privatägt fd folkets hus med förgården ut mot genomfartsleden full av diverse skräp och skrotfärdiga fordon samt över en stor och likaledes till synes övergiven och ödslig asfaltyta för att ta sig fram till fastigheten är en annan historia, som jag återkommer till inom kort. DS