Vad är ditt syfte med att kalla medborgarnas åsikter för tjat? Öppet brev till Jonny Olsson.

Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen reflekterar kring aktuella politiska frågor

Hej Johnny!

I NWT läste jag den 27 april en intervju med Göran Österman på Business Värmland, skriven av dig. Du frågade bl a om Muminprojektet och skrev “Tror du att Muminbolagets vd, Tomi Lohikoski, har tröttnat efter all opinion och tjat i Karlstad?”. Är det så du som erfaren och respekterad journalist ser på kommunmedborgarnas åsikter? Som ”tjat”. Eller är det bara “tjat” i de fall då åsikterna inte överensstämmer med dina egna?

Vad är ditt syfte med detta språkbruk? Det låter i mina ögon ganska nedlåtande och känns dessutom både onyanserat och obehagligt att läsa. Ganska olikt dig.

Är det så du som erfaren och respekterad journalist ser på kommunmedborgarnas åsikter? Som “tjat”.

Idén att förvandla delar av kommunens finaste friluftsområde till en inhägnad och avgiftsbelagd Muminpark har stött på det största motståndet i mannaminne i en lokalpolitisk fråga här i kommunen. Motståndet är massivt och spänner över alla åldrar och samhällsklasser. Folk från alla läger och från hela kommunen är rosenrasande. Det kan knappast ha gått dig förbi.

Och om jag inte minns fel var NWT själva med och betalade marknads- och opinionsföretaget Attityd för den opinionsundersökning som visade att över 60% av Karlstadborna tyckte att placeringen av Muminlandet på Skutberget var en dålig idé. Att politikerna inte backar efter sådana siffror och efter en så stark opinion är i mina ögon obegripligt. Och allvarligt talat har jag svårt att förstå att inte Mumin själva gör det. Att så brutalt köra över en stark folkopinion gagnar knappast ett varumärke som vill göra anspråk på att vila på humanistiska och naturnära värderingar.

Att så brutalt köra över en stark folkopinion gagnar knappast ett varumärke som vill göra anspråk på att vila på humanistiska och naturnära värderingar.

Vore jag journalist så skulle jag försöka ställa mig på en mer neutral ringhörna. Och istället för att avfärda engagerade medborgare med nedlåtande tillmälen ägna min energi och kunskap åt att undersöka hur hela projektet egentligen kom till. Kanske kolla upp de argument projektet sålts in med. Som t ex ”kraven” på att parken måste ligga vid ett innanhav och med tillgång till en ö.

De argumenten framstår nämligen märkliga när man kikar på var den alldeles nyöppnade Muminparken i Japan byggts. Där krävdes varken innanhav eller ö. Vad kan det då komma sig att man låtsas som det gör det här? För det kan väl inte vara så illa att ”kraven” fabricerats enkom för att kunna få Skutberget att framstå som den enda möjliga placeringen?

Det kan väl inte vara så illa att ”kraven” fabricerats enkom för att kunna få Skutberget att framstå som den enda möjliga placeringen?

Dessutom skulle jag syna de argument som våra politiker anför när de talar om projektets förträfflighet. Som när Per-Inge Lidén (MP) talar om en ”sagopark” och värdet av att satsa på ”konsumtion av upplevelser istället för prylar”. När han ju rimligen borde veta lika bra som jag att Muminkoncernen tjänar sina pengar på s k merchandising, dvs just storskalig försäljning av prylar med Muminmotiv. Och inte på “upplevelser”. Eller som när Linda Larsson (S) i en intervju i NWT hävdar att ”inga träd ska skövlas” i anläggandet av parken. Hur många tror på att det är sanning? Gör Linda Larsson det ens själv?

Och om idén nu är så förträfflig, varför måste den då säljas in med påhittade argument och osanningar?

Men. Nu är det ju du som är journalist. Och inte jag.

Bästa hälsningar,

Peter Sörensen
Politisk talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet