Tre timmars spännande budgetdebatt. Men inte en rad i media. Varför?

Peter Sörensen (KPL) reflekterar kring medialogiken i att inte bevaka kommunfullmäktiges möten.

Jag har fler gånger tidigare skrivit på ämnet medialogik. Och om detta handlar även detta inlägg. På gårdagkvällens kommunfullmäktige var det nämligen dags för behandling av fördelningen en tilläggsbudget på 50 miljoner kronor. Och alla fullmäktiges nio partier hade lagt ner omfattande arbete på att ta fram egna budgetförslag där man förtydligade för medborgarna hur man anser att kommunens resurser på bästa sätt ska fördelas.

Det blev en lång och intressant budgetdebatt som varade i nästan tre timmar. Engagemanget från de olika partiernas ledamöter var, på riktigt, upplyftande att ta del av. Debattens vågor gick stundtals höga men samtalstonen var genomgående god. Och här synliggjordes också tydliga skillnader i de olika partiernas budgetar.

Här diskuterades t ex förslag på omfattande besparingsåtgärder på kommunledningskontorets svällande administration, besparingar på kommunala overheadkostnader som t ex kommunikatörstjänster och på deltagande i olika nätverk som t ex Stockholm Business Alliance. Och här diskuterades hur kommunens resurser bör fördelas när det gäller satsningar på vården, skolan och omsorgen.

Från Karlstadpartiet lyfte vi särskilt fram de stora behoven som finns inom äldreomsorgen, synliggjorda såväl via IVOs tillsynsrapport i våras som via kommunens egna tillsynsrapporter. Och i vårt budgetförslag hade vi i denna tilläggsbudet adderat hela 34 miljoner kronor till de 66 som vi la i vårbudgeten. Totalt alltså en förstärkning av äldreomsorgen med 100 miljoner kronor. Och vi argumenterade för varför dessa pengar så väl behövs.

När jag idag läser media rapportering – NWT, VF, SVT VärmlandsNytt och P4 Värmland – är det som om mötet aldrig ägt rum. Här finns inte ett ord om den långa och innehållsrika debatten eller om skillnaderna i de olika partiernas syn på hur kommunens resurser ska fördelas. Inte ett ord. Inte en endaste rad.

Att en Palestinademonstrant fick slängas ut ur salen fick däremot ett visst medialt utrymme. Men själva mötet. Intet.

För mig som kommunmedborgare som i likhet med mina 60 fullmäktigekollegor valt att som lekman engagera mig i lokalpolitiken och lägga en stor del av mitt liv och min kraft på det är lokalmedias ointresse inte bara obegripligt utan direkt provocerande. I mina ögon borde borde det vara lika sjävklart att man har kunniga reportrar på plats på fullmäktiges möten som att man bevakar Färjestads matcher. Jag är alldeles övertygad om att medborgarna är intresserade av att i pedagogiskt skrivna artiklar få ta del av den politiska dynamiken som utspelar sig i kommunens högsta beslutande organ.

Och jag tror på riktigt att det är en direkt farlig demokratisk väg att vandra att inte rapportera om det.