NWT lyfter frågan om kommunpolitikernas höga löner. Bravo.

Karlstadpartiets talesperson reflekterar kring aktuella politiska frågor

I dagens NWT skriver journalisten Kjell Martinsson om det förslag till höjning av ersättningar till förtroendevalda som läggs fram i kommunfullmäktige i morgon torsdag. Inlägget ligger också på NWTs Facebooksida och där är åsikterna många och kritiken hård. Frågan engagerar och upprör helt klart. Också mig.

Jag instämmer helt och fullt i kritiken och varken jag eller Karlstadpartiet har varit med och tagit fram det som nu föreslås. Ersättningarna till förtroendevalda i kommunen är absolut en fråga som bör diskuteras och sättas under lupp. Och jag uppskattar att NWT (länk till artikeln) lyfter den frågan. Vi i Karlstadpartiet välkomnar en debatt i ämnet och ser gärna att NWT löper linan fullt ut med en bred och djup genomlysning av de villkor som gäller. Det är inte bra för demokratin om det råder andra villkor för de förtroendevalda än i samhället utanför.

Att vara förtroendevald får inte bli ett karriärsval. Och själva idén med fullmäktige är att posterna ska innehas av vanligt folk med gott omdöme. Inte av experter. Expertisen ska tjänstemännen stå för.

Idag finns tendenser till framväxten av något som jag närmast tycker liknar en politisk adel. Med inkomster (74800 kr i lön för ett kommunalråd i Karlstad) och privilegier som vida överstiger vad samma människor skulle kunna ha i det privata livet. Och där vi ser samma människor sitta i mandatperiod efter mandatperiod. Att man dessutom själv beslutar om sina egna löner gör knappast saken bättre.

Skattepengarna ska användas till att stärka demokratin och välfärden. Inte till att göda framväxten av en politisk elit. Ungefär så ser jag på saken.