Så närmar den sig valdagen. Ska Skutbergets öde avgöras nu?

Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen reflekterar inför valdagen.

I sex år har jag stått på barrikaden och kämpat för att Skutberget ska få fortsätta vara ett kommunal friluftsområde fritt och öppet för alla. Här följer några personliga tankar från mig, så här dagen innan kommunalvalet. Ett val som mycket väl kan bli ett ödesval för Skutbergets framtid.

För sex år sedan, år 2012, startade jag, Göran Svensson och Lars Björk Facebooksidan Värna Skutbergets Friluftsområde efter att vi avslöjat hur First Camp, som driver campingen på Skutberget, illegalt hade avverkat 2500 kvm gammelskog på friluftsområdet, dvs på kommunens mark.

Vi avslöjade sedan hur First Camp hade långt gångna planer på att genomföra en storskalig exploatering av Skutberget med sjönära året-runt-stugor som de tänkte sälja som bostadsrätter.

Bild från 2012 när First Camp illegalt kalhögg 2500 kvm gammelskog på Skutbergets friluftsområde.

Parallellt med detta fick vi insyn i den monumentala misskötsel av Skutberget som pågått i First Camps regi. Och i det likaledes monumentala ointresset och oengagemanget kring detta från kommunens sida. Det som försigick var närmast att likna vid en aktiv nedmontering och förstörelse av en plats och en verksamhet som tagit över 50 år av stort arbete och stora kommunala resurser att bygga upp.

“Aldrig i min vildaste fantasi hade jag trott att jag fem år senare, år 2017, skulle sitta på en kommunal presskonferens och höra en samling styrande politiker från höger till vänster förorda förträffligheten i en idé om en storskalig exploatering av Skutberget i form av en kommersiell, inhägnad Muminpark.”

Först när detta tack vare att vi kastade medialt ljus på det blev allmänt känt vaknade våra politiker och First Camps planer kom att skrinläggas. Och hotet mot Skutberget var, trodde vi, avvärjt.

Aldrig i min vildaste fantasi hade jag trott att jag fem år senare, år 2017, skulle sitta på en kommunal presskonferens och höra en samling styrande politiker från höger till vänster förorda förträffligheten i en idé om en storskalig exploatering av Skutberget i form av en kommersiell, inhägnad Muminpark. Den dagen brast en tilltro till våra folkvalda som jag fortfarande kämpar med att förhålla mig till och återupprätta.

Bild från 2012. I samband med kalhuggningen anlades även denna strand illegalt. Första steget mot Mumin?

Under tiden som gått sedan dess har vi som vill se en annan utveckling tillsammans stridit för att få de styrande politikerna att lyssna. Men trots att Facebooksidan växte till över 10.000 medlemmar, en ny förening föddes som snabbt blev en av stadens allra största, ett demonstrationståg med över 1000 deltagare marcherade på stadens gator och ett nytt politiskt parti föddes har de folkvalda fortsatt vägra att lyssna till oss. Och det är faktiskt, åtminstone i mina ögon, fullkomligt obegripligt.

“För mig, och för i princip alla andra som engagerat sig i Karlstadpartiet, är detta en politisk jungfrufärd. Vi har aldrig tidigare varit engagerade i ett politiskt parti. Än mindre varit med och bildat ett helt nytt.”

Personligen har jag, tillsammans med min Värnakompis Göran Svensson, valt att delta i bildandet av ett nytt politisk parti – Karlstadpartiet Livskvalitet. Jag tror nämligen att det i det rådande läget är enda sättet få politikerna att lyssna och att få till stånd en rejäl kursändring inte bara när det gäller Skutberget, utan när det gäller politikens sätt att lyssna på och interagera med medborgarna.

För mig, och för i princip alla andra som engagerat sig i Karlstadpartiet, är detta en politisk jungfrufärd. Vi har aldrig tidigare varit engagerade i ett politistk parti. Än mindre varit med och bildat ett helt nytt.

Bild från 2017. Kommunens utvecklingsstrategi ledde till att en välfungerande verksamhet kördes ner i bott.

Det har varit en häftig, stundtals hisnande, spännande och lärorik resa. Och ett äventyr jag aldrig skulle vilja varit utan. På resans gång har jag fått massor av nya fantastiska vänner. Men också en och annan fiende. Man utmanar inte varken makten eller jante utan att det får reaktioner. Men sånt är livet. Även detta blir erfarenheter att sätta in på erfarenhetskontot.

“På resans gång har jag fått massor av nya fantastiska vänner. Men också en och annan fiende. Man utmanar inte varken makten eller jante utan att det får reaktioner.”

I morgon är det val. Och det är ett val som kan riskera att bli avgörande för den fråga vi kämpat så länge för. Nämligen att Skutberget ska få fortsätta att vara och utvecklas som ett kommunalt friluftsområde, öppet och tillgängligt för alla. Utan stängsel och med fri tillgång till skog, mark, stränder och vatten.

Vill man verkligen verka för en sådan utveckling, så är det i mina ögon strategiskt klokaste att lägga sina röster på ett enda parti, för att ge det partiet bästa möjliga förutsättningar att få inflytande att påverka hur den politiska majoriteten kommer att se ut den 10 september. Blir rösterna uppsplittrade på flera partier går denna möjlighet sannolikt om intet.

Bild från 2017. Ett minne från den tid då Skutberget var en del av satsningen på att bli Sveriges friskaste kommun.

Därför har jag lagt min röst på Karlstadpartiet i kommunalvalet. Och jag hoppas att massor av andra Karlstadbor också gör det. Får vi tillräckligt med inflytande lovar jag att vi skall göra allt som står i vår makt för att Skutberget ska få fortsätta vara fritt och öppet för alla.

Avslutningsvis vill jag, för dem som mot förmodan inbillar sig något annat, förtydliga att både jag och Karlstadpartiet i alla lägen kommer att stå upp mot alla former av rasism, mobbing, hat, hot eller personliga smutskastningar. Personligen har jag gjort det hela mitt liv. Och jag kommer att fortsätta göra det så länge jag lever.

Lägg din röst med omsorg i årets val.

Varmt lycka till.

För Skutberget och för ett varmare och klokare samhälle, den 8 september kl 18.39 i Karlstad år 2018.

Peter Sörensen