Noterat i kanten. En reflektion om bakåtsträvande, utvecklingsfientlighet och ekonomiska kalkyler

Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen reflekterar inför valdagen

De har onekligen en intressant inställning såväl till begreppen framåtsträvande, utveckling och ekonomiska kalkyler som till oss medborgare, våra folkvalda. Detta kan jag, såhär några få veckor före valet, inte låta bli att notera och reflektera kring.

Som uppvuxen i en socialdemokratisk familj och som en person som många gånger själv röstat på S, fascineras jag av hur det forna arbetarpartiet Socialdemokraterna i Karlstad kommun nu med näbbar och klor slåss för idén att privatisera, hägna in och avgiftsbelägga delar av kommuninvånarnas finaste friluftsområde, beläget på en magnifik sjötomt med milsvid utsikt över Vänern.

Trots att över 60% av kommunivånarna enligt en undersökning gjord av Novus i Juni var negativa till idén fortsätter företrädare för Socialdemokraterna köra på i bästa ångvältsmanér. Och de nedlåtande tillmälena mot dem som tycker annorlunda står som spön i backen. Bakåtsträvare är ett populärt uttryck som används.

I ett Facebookinlägg kallar en ledande lokal s-politiker Muminkritikerna för bakåtsträvare.


Här är det en ledande s-politiker
på en ort i kommunens östra delar som använder det. Först ut var ju annars Stina Höök, förbundsordförande för Moderaterna i Värmland och regionråd på Region Värmland, när hon för drygt ett år sedan uppmärksammades i media efter att hon i ett Faceboookinlägg kallat alla som var kritiska mot Muminprojektet för “gnällspikar och hindrare av utveckling”.

Vad är då en bakåtsträvare och en hindrare av utveckling? Intressant i sammanhanget är att ingen ledande politiker, eller någon annan heller för den delen, fortfarande presenterat en enda samhällsekonomisk kalkyl som redovisar nedlagda kostnader, planerade kostnader och förväntade intäkter, och som visar hur mycket Karlstad skulle tjäna, eller möjligen förlora, på en eventuell etablering av en Muminpark på Skutberget.

I april 2017 kallade Stina Höök Muminkritikerna för “gnällspikar och hindrare av utveckling” i ett Facebookinlägg.


Först när denna kalkyl finns framme
anser jag personligen att en diskussion överhuvudtaget blir meningsfull. Annars är det bara en gissningslek och ett äventyrande av kommunala tillgångar. Och sådant ska inte politiken ägna sig åt. Där måste vi kunna ställa högre krav på beslutsunderlagen.

Den biten vill vi i Karlstadpartiet vara med och jobba för att förbättra. Det tycker vi är framåtsträvande utveckling.

Vad tycker du?

Peter Sörensen
Karlstadbo sedan 1966, civilekonom, egen företagare och talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet