Bara med förenade krafter kan vi vinna kampen för ett fortsatt fritt och öppet Skutberget. Och vi kommer att vinna den.

Under rubriken Noterat i kanten” reflekterar Karlstadpartiets talesperson kring aktuella politiska frågor

Skutbergsvänner! År 2012 startade Lars Björk, Göran Svensson och jag Facebooksidan Värna Skutberget efter att vi avslöjat hur First Camp illegalt avverkat över 2500 kvm naturskog på friluftsområdet, dvs på kommunens mark. Avslöjandet fick stor medial uppmärksamhet och ledde till slut till att First Camps – och skulle det sedermera visa sig även kommunens – planer på en storskalig kommersialisering och exploatering av Skutberget kunde avvärjas. Jag minns hur jag satt och plöjde kommunala dokument och kartlade First Camps verksamhet som en besatt i nästan åtta månader. Pärmarna med material som jag begärt ut står kvar i min hylla. Kommunens flathet och oprofessionalism var märklig och skrämmande att skåda.

Tidigt 2017 kom så nästa stora attack från kommunen – för vi insåg då att det är kommunens egna politiker som ligger bakom alltihop – i form av planer på en Muminpark. Folk blev vansinniga, och Värnagruppen växte explosionsartat från 1500 till över 10000 medlemmar. Ur gruppmedlemmarnas gemensamma önskan om en annan färdriktning föddes föreningen Skutbergets Wenner, idag Karlstads största förening, samt senare till och med ett politiskt parti – Karlstadpartiet – som nådde ända in i kommunfullmäktige.

“Ni har sett mig stå på barrikaden för Skutberget otaliga gånger. I radio, i teve och i tidningarna. Det har varit tufft. Och utan det massiva stödet från medlemmarna i Värnagruppen, från mina partivänner och från folk på gatan hade jag aldrig orkat göra det.”

Jag var själv en av dem som var med och startade båda. Det var, och är, en mäktig känsla att se vad vi kan göra om vi bestämmer oss för att samlas i grupp och tillsammans höja våra röster. Idag är jag medlem i föreningen samt verksam som politisk talesperson och sitter i kommunfullmäktige för Karlstadpartiet.

Ni har sett mig stå på barrikaden för Skutberget otaliga gånger. I radio, i teve och i tidningarna. Det har varit tufft. Och utan det massiva stödet från medlemmarna i Värnagruppen, från mina partivänner och från folk på gatan hade jag aldrig orkat göra det. Ni har ju själva sett hur makthavarna reagerat. Bemötandet från politikerna och tjänstemännen har sannerligen inte varit vackert att skåda.

Den kampen måste tas. Varje dag. Året runt. Den måste tas på gator och torg. Och den måste tas inne i kommunfullmäktige. I makthavarnas eget vardagsrum.

“Den kampen måste tas. Varje dag. Året runt. Den måste tas på gator och torg. Och den måste tas inne i kommunfullmäktige. I makthavarnas eget vardagsrum.”

Därför har jag efter moget övervägande idag valt att kliva av som administratör på Värnagruppen för att fokusera all min kraft på arbetet med att via Karlstadpartiet och i sällskap med mina partikamrater ta kampen för Skutberget och en rad andra angelägna frågor inne i kommunfullmäktige.

I kommunvalet valde de flesta att lägga sina röster på samma sätt som de brukade. Det stora missnöjet med Skutbergsplanerna till trots. Sådana val är ju upp till alla och envar att själv göra. Skutberget är kanske ingen fråga som avgör kommunalval. Hur förbaskad man än är. Men en sak vet jag. Bara med förenade krafter kan vi vända den här utvecklingen. Och jag hoppas att ni alla fortsätter engagera er för Skutberget och för en kommun med högre ambitioner.

Vill ni stötta min och mina partikamraters kamp inne i kommunfullmäktige så är ni varmt välkomna som medlemmar i Karlstadpartiet. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Och tro inte på allt ni läser om oss i tidningarna. Det är bara några få personer som ägnat sin energi åt att bråka om makt. Jag kan lova att vi andra brinner av lust att röra om i den politiska grytan och vända på både en och annan sten. Gud ska veta att det, och ni, behövs.

Nu går kampen för Skutberget och för en bättre ordning i kommunen vidare. Jag är fast övertygad om att vi med gemensamma krafter kommer att vinna den. Vi ses i vimlet. På Skutberget. Och förhoppningsvis på barrikaden.