Ta fram riktlinjer för partiers besök i kommunala verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler

MOTION 21 aug 2019

Ta fram riktlinjer för partiers besök i kommunala verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler

Till kommunfullmäktige i Karlstads kommun

1 Bakgrund

Karlstad kommun saknar idag tydliga riktlinjer för partiers besök i kommunala verksamheter samt för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler. Detta riskerar att skapa otydlighet och osäkerhet såväl bland de förtroendevalda som ute i verksamheterna kring vad som gäller.

2 Motivering

Karlstad kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det är värdefullt att förtroendevalda, berörda nämnder och styrelser informerar sig om förhållanden i de kommunala verksamheterna. Karlstad kommuns verksamheter bör därför välkomna besök från politiska partier. 

3 Vårt förslag

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:

  • Att snarast inleda arbetet med att ta fram riktlinjer för dessa områden.
  • Att ambitionen med dessa riktlinjer bör vara att, i likhet med t ex Luleå kommun (se bilaga) välkomna besök från politiska partier i de kommunala verksamheterna.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson

Bilaga: Riktlinjer Besök i kommunala verksamheter samt uthyrning av kommunala lokaler från Luleå kommun.

Motionen som pdf.