Ta fram en övergripande strategi för möblering av kommunala grillplatser, vindskydd och friluftsområden

Föredömligt designad och underhållen grillplats via kommunägda Alsters Herrgård

MOTION 21 januari 2021

Ta fram en övergripande strategi för möblering av kommunala grillplatser, vindskydd och friluftsområden

1 Bakgrund

Såväl nationellt som internationellt har vi de senaste åren sett ett kraftig växande intresse för naturturism, dvs aktiva och hållbara upplevelser i orörda naturmiljöer, gärna med en tydlig lokal och kulturell prägel. Att kunna erbjuda sådana upplevelser kommer framledes att utgöra ett viktigt strategiskt konkurrensmedel i kampen om turisterna. Karlstads kommun har med sina naturgivna förutsättningar en utmärkt möjlighet att dra nytta av denna trend. För att lyckas krävs att man identifierar detta som en strategisk resurs som måste lyftas fram, värnas och utvecklas.

2 Motivation

En enhetlig möblering av de frilufts- och kulturmiljöer som kommunen förfogar över och ansvarar för skulle på ett mycket positivt sätt bidra till att stärka kommunen som en attraktiv arena för naturturismupplevelser i det fria. Här råder idag en i vårt tycke olycklig spretighet såväl vad gäller utförande som underhållsnivå.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fastighetsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram övergripande strategi för möblering av kommunens grillplatser, vindskydd, ströv- och friluftsområden, inklusive skyltning,
    utformning av cykelställ och liknande

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som en utskrivbar pdf.