Synliggör alla uppdrag som kommunens förtroendevalda har

MOTION 13 okt 2020

Synliggör alla uppdrag som kommunens förtroendevalda har

1 Bakgrund

På kommunens lista över förtroendevalda politiker, som presenteras på webben (troint.karlstad.se), framgår vilka politiska uppdrag respektive person har och har haft. I många fall innehar förtroendevalda, inte minst de lite högre upp i hierarkin, dock också en rad andra uppdrag i såväl offentliga, semioffentliga som privata sammanhang. Det kan handla om allt från uppdrag inom t ex Region Värmland, Business Värmland, Värmlands Museum, Rotary, Handelskammaren, kyrkan, fackförbund eller folkbildningen till idrottsklubbar som IF Göta eller Färjestad. Plus naturligtvis deras egna partier.

2 Motivation

Då också sådana uppdrag utgör nätverk för inflytande som i mer eller mindre betydande grad kan påverka politikens innehåll och färdriktning anser jag att även dessa bör redovisas öppet och transparent på kommunens förteckning över förtroendevaldas uppdrag.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i enlighet med förslaget ovan se över möjligheterna att komplettera förteckningen över de förtroendevaldas politiska uppdrag inom kommunen så att den också innefattar övriga förtroendeposter av betydelse.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen