Starta en båtbussline till Skutbergets friluftsområde och stärk Karlstads prägel som skärgårdsstad

Starta en båtbussline till Skutbergets friluftsområde och stärk Karlstads prägel som skärgårdsstad

MOTION 31 maj 2021

Starta en båtbussline till Skutbergets friluftsområde och stärk Karlstads prägel som skärgårdsstad

1 Bakgrund

Trots att Karlstad ligger i ett deltaland, genomkorsad av flera älvfåror och med Vänerns skärgård alldeles inpå knuten har undersökning efter undersökning historiskt visat att vattenanknytningen detta till trots upplevts som svag. Inte minst har detta gällt kopplingen till Vänern. På senare år har dock ett förtjänstfullt arbete med att stärka denna koppling inletts. Badplatsen på Sandgrundsudden och utvecklingen av älvpromenaden är två fina exempel på detta. Satsningen på Båtbussarna är ytterligare ett. På senare år har turlistan utökats och man kan idag åka såväl till bl a Jäverön, Borgvik och Kristinehamn.

2 Motivation

Skutberget-Sörmoområdet är kommunens största friluftsområde med över 400.000 årliga besökare. Merparten av dem kommer sommartid då Skutberget med sitt fina läge med skärgårdsutsikt, sin fina badklippor, små sandstränder, gräsmattor och motionsspår är ett synnerligen populärt bad- och rekreationsområde. Att starta en båtbusslinje till Skutberget tror vi skulle uppskattas stort såväl av bofasta som av besökare. Vi tror dessutom att det på ett mycket postivt sätt skulle bidra till att stärka Karlstads prägel och identitet som en skärgårdsstad vid Vänern. Och därigenom också bidra till uppfyllandet av Karlstadregionens strategiska turismplan.

Via samtal med Karlstad Sjötrafik AB, entreprenören som driver båtbusstrafiken, har vi förstått att tanken med en båtbusslinje till Skutberget faktiskt funnit på deras skissbord en tid, men att ett politiskt initiativ hittills saknats. Idén är enligt dem fullt möjlig att genomföra med deras nuvarande fartygsflotta. Linjen skulle t ex kunna trafikeras med nyinköpta Sola III som nu ligger under renovering, en båt som är snarlik Stina Stursk som ses på bilderna i denna motion.

Den enligt entreprenören lämpligaste farlededen går via den idylliska Dingelsundsådran. För att möjliggöra trafikering via den krävs dock muddring av de grundaste partierna, inmätning och markering av farledens dragning samt anläggande av en lämplig angöringsbrygga på
Skutbergets friluftsområde.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att – i samverkan med Karlstad Sjötrafik utreda förutsättningarna för och möjligheterna med att utöka Båtbussarnas turlista med en linje från Karlstads centrum till Skutberget.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Eva-Britt Johansson

Ladda ner motionen som en utskrivbar pdf.