Skapa ett historiskt café i övervåningen av Landshövdingegården i kvarteret Almen

Skapa ett historiskt café i Landshövdingegården i kvarteret Almen. Motion från Karlstadpartiet.

MOTION 14 april 2021

Skapa ett historiskt café i övervåningen av Landshövdingegården i kvarteret Almen

1 Bakgrund

Karlstad kommun har de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt arbete med att stärka Karlstad citys attraktionskraft som ett besöksmål, såväl för bofasta som för hitresta. Bland annat har man gjort det genom att lyfta fram och nyttja stadens kulturhistoriska miljöer i detta syfte. Förvandlingen av Sandgrund från tomställt f d danspalats till ett synnerligen välbesökt Lerinmuseum är ett framgångsrikt sådant exempel. Det smarta nyttjandet av den kulturhistoriska pärlan Alménparken för musikkvällar och den föredömliga utvecklingen av Alsters Herrgård till ett populärt besöksmål är ytterligare två. Från Karlstadpartiet vill vi ge en stor eloge till alla som på olika sätt bidragit i arbetet med utvecklingen av dessa miljöer.

Enligt Visit Sveriges senaste trendrapport är det just den unika lokala kulturen som dagens turister är intresserade att ta del av. Vi tror att det finns än fler miljöer i vår kommun med potential för denna typ av platsutveckling och vill gärna se ett fortsatt arbete i den riktningen. Vi vill också gärna bidra till den utvecklingen genom att komma med tips på miljöer som i vårt tycke skulle kunna förädlas och utvecklas till förmån för en attraktivare stadskärna.

2 Motivation

I flera år har det talats om att öppna upp och nyttja kvarteret Almen på ett sätt som bättre kommer staden till gagn. Både för bofasta och besökare. Öppnandet av den mysiga historiska innergården för musikkvällar sommartid har blivit en dundersuccé. Satsningarna på älvpromenaden och Almentorget har även de på ett positivt sätt bidragit till öka stadens attraktionskraft.

I en artikel i NWT den 28 augusti 2015 diskuterar Henrik Sjöberg, stadsarkitekt och Margaretha Nilsson, projektledare för Älvpromenaden hur man skulle kunna utveckla miljö vidare.

– Det måste vara något som på ett självklart sätt lockar folk hit. Öppna verksamheter, både i trähusen och i bottenvåningen av Stadshuset, säger Henrik Sjöberg.

– Vi vill hitta ett sätt att binda samman innergården med torget. Det är viktigt att hela miljön här blir en sammanhållen helhet. Det första steget är att ge bra fysiska möjligheter för liv och rörelse, nästa steg är att hitta verksamhet som gör att flödet blir naturligt. Ett kafé, kanske någon restaurang och kulturevenemang vore kul, säger Margareta Nilsson.

I Landshövdingegårdens övervåning skulle ett café i en unik historisk Karlstadmiljö kunna skapas.

Från Karlstadpartiet delar vi deras uppfattning. Att kunna erbjuda ett café eller en restaurang i den historiska miljön, kanske med uteservering såväl mot Almenparken och älvsidan som inne på den vackra innergården skulle bli ett dragplåster som Karlstads innerstad idag saknar. Och skulle säkerligen på ett mycket positivt sätt bidra till att öka stadskärnans attraktivitet.

Och i övervåningen på den vackra gamla Landshövdingegården finns en unik sådan möjlighet. Huset ägs av Karlstads kommun och hela våningen hyrs idag som representationsvåning för Karlstads kommun. Våningen har de senaste åren dock endast använts i snitt fem dagar per år. Övriga 360 dagar har den vackra övervåningen med flera stora rum i fil, ett stort kök med bakomliggande serveringsrum, högt i tak, kristallkronor, kakelugnar, öppna spisar och magnifik utsikt ut över Klarälven, teatern och Sockerslottet, stått tom och oanvänd.

Genom att hitta en lämpligare lösning för kommunens representation skulle våningen kunna frigöras och istället nyttjas för den typ av café- och restaurangverksamhet som Henrik Sjöberg och Margaretha Nilsson förespråkar. Om viljan finns finns här fantastiska möjligheter att stärka Karlstad som besöksmål och att skapa fler spännande arbetstillfällen i besöksnäringen.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att, med syfte att fortsätta den påbörjade utvecklingen av Almen och Älvstråket och att stärka Karlstad som besöksmål och skapa spännande arbetstillfällen i besöksnäringen, utreda möjligheterna att frigöra övervåningen på Landshövdingegården för att istället kunna nyttja den för café- och restaurangverksamhet

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som utskrivbar pdf.