Se över möjligheterna att skapa ett trädgårdscafé av Mariebergs Herrgård och miljön därikring

Mariebergs Herrgård i Mariebergsskogens nordvästra del har anor från 1700-talet. Foto: Peter Sörensen

MOTION 8 dec 2020

Se över möjligheterna att skapa ett trädgårdscafé av Mariebergs Herrgård och miljön därikring

1 Bakgrund

Karlstad kommun har de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt arbete med att stärka Karlstad citys attraktionskraft som ett besöksmål, såväl för bofasta som för hitresta. Bland annat har man gjort det genom att lyfta fram och nyttja stadens kulturhistoriska miljöer i detta syfte. Förvandlingen av Sandgrund från tomställt f d danspalats till ett synnerligen välbesökt Lerinmuseum är ett framgångsrikt sådant exempel. Det smarta nyttjandet av den kulturhistoriska pärlan Alménparken för musikkvällar och den föredömliga utvecklingen av Alsters Herrgård till ett populärt besöksmål är ytterligare två. Från Karlstadpartiet vill vi ge en stor eloge till alla som på olika sätt bidragit i arbetet med utvecklingen av dessa miljöer.

Enligt Visit Sveriges senaste trendrapport är det just den unika lokala kulturen som dagens turister är intresserade att ta del av. Vi tror att det finns än fler miljöer i vår kommun med potential för denna typ av platsutveckling. Och vi vill gärna se ett fortsatt arbete i den riktningen. Vi vill också gärna bidra till den utvecklingen genom att komma med tips på miljöer som skulle kunna förädlas och utvecklas till förmån för en attraktivare stadskärna.

i parken som tillhör herrgården står Karlstads sista kvarvarande lusthus från 1800-talet. Foto: Peter Sörensen


2 Motivation

De senaste decennierna har Karlstads kommun steg för steg på ett föredömligt sätt utvecklat friluftsparken Mariebergsskogen till ett av Karlstads mest omtyckta besöksmål, såväl för unga som gamla. Den smarta omvandlingen från en otidsenlig inhägnad och avgiftsbelagd temapark öppen endast på sommaren till en modern friluftspark med fri entré och öppet året runt har fallit besökarna i smaken och gett anläggningen ett enormt lyft. Idag är den välbesökt såväl vinter som sommar.

I områdets nordvästra del ligger dock en miljö som i våra ögon är underutnyttjad och har potential att ytterligare utveckla såväl Mariebergsskogen som Karlstad som besöksmål. Nämligen den ursprungliga huvudbyggnaden Mariebergs Herrgård, uppförd 1828, samt miljön därikring. Miljön som helhet är idag utpekad som särskilt värdefull i kommunens kulturmiljöprogram.

Idag används den flotta herrgården såvitt vi förstått det i huvudsak som kontor för ledningen i Mariebergsskogen. Här ser vi istället framför oss hur man skulle kunna skapa ett idylliskt, kulturhistoriskt trädgårdscafé av herrgården och den omgivande parkmiljön med bl a Karlstads enda bevarade lusthus samt ett vackert nybyggt växthus. En miljö där man med fördel skulle kunna hämta inspiration såväl från den synnerligen välskötta Alsters Herrgård som från det anrika caféet Rosendahl på Djurgården i Stockholm. På kommunens parkförvaltning finns idag en mycket stor kompetens när det gäller denna typ av förädling och skötsel.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Mariebergsskogens ledning se över möjligheterna att utveckla Mariebergs Herrgård och den omgivande miljön till ett kulturhistoriskt trädgårdscafé.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som en utskrivbar pdf-fil.