Se över möjligheterna att åter skapa en uteservering i den lilla parken framför Tingvallagymnasiet

På 1950- och 60-talet drevs sommarcaféet Solkatten i parken framför Tingvallagymnasiet

MOTION 23 september 2020

Se över möjligheterna att åter skapa en uteservering i den lilla parken framför Tingvallagymnasiet

1 Bakgrund

Karlstad kommun har de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt arbete med att stärka Karlstad citys attraktionskraft som ett besöksmål, såväl för bofasta som för hitresta. Ett framgångsrikt sätt har varit att titta i backspegeln för att återskapa vackra och spännande miljöer som gått förlorade på resans gång. Återskapandet av pergolan i museiparken samt satsningarna på Stadsparken, Frödingparken och Våxnäsparken är alla exempel på sådana projekt där resultatet blivit mycket lyckat. Från Karlstadpartiet vill vi ge en stor eloge till alla som på olika sätt bidragit i arbetet med dessa projekt. Och vi vill gärna bidra med ytterligare tips på miljöer som skulle kunna återskapas till förmån för en attraktivare stadskärna.

2 Motivation

På 1950- och 60-talet bedrevs en populär uteservering med namnet Solkatten i den lilla parken som ligger framför Tingvallagymnasiet mot torget. Caféet drevs av Jernbergs café som låg på Tingvallagatan, där Sandys idag ligger. I staketet finns en grind mot Tingvallagatan som gjorde att man enkelt kunde nå den lilla parken.

I smidesstaketet finns ännu den port som installerades för att möjliggöra Solkattens kvar.

Genom att åter skapa möjlighet att bedriva ett sommarcafé i parken, varför inte i Sandys regi om de finner det intressant, skulle Karlstad city tillföras ytterligare en centralt belägen, urban och mysig träffpunkt i en historisk miljö. Ett café med potential att bli ett riktigt smultronställe. Något som enligt vår mening på ett positivt sätt skulle kunna bidra till ambitionen om att skapa en mer spännande och attraktiv citykärna.

Såvitt vi erfar genomför fastighetsägaren dessutom just nu en renovering av det vackra kulturhistoriska smidesstaketet. Visst vore det väl kul att inviga det nyrenoverade staketet ihop med den nya sommarserveringen våren 2021?

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med fastighetsägaren och övriga berörda utreda möjligheterna och intresset för att i enlighet med motionen återigen öppna ett sommarcafé i parken framför Tingvallagymnasiet.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen