Säg upp det dyra hyresavtalet på representationsvåningen i Landshövdingegården i kvarteret Almen

Kommunens dyra representationsvåning står tom 360 dagar om året. Säg upp den föreslår Karlstadpartiet.

MOTION 14 april 2021

Säg upp det dyra hyresavtalet på representationsvåningen i Landshövdingegården i kvarteret Almen

1 Bakgrund

Karlstads kommuns omvärldsnämnd har bland annat ansvar för kommunövergripande representation. Fär det syftet hyr nämnden på helårskontrakt en särskild representationsvåning som är belägen på övre plan i den byggnadsminnesmärkta Landshövdingegården i kvarteret Almen. Hyran för representationsvåningen ligger på ca 15.000 kronor per månad och totalt per år på ca 200.000 kronor inklusive städning och bemanning. Under 2018 användes våningen till sex representationer och fyra vigslar och under 2019 till fyra representationer. Representationstillfällena avsåg vid flertalet tillfällen mindre sällskap runt 10 personer. Detta ger en snittkostnad enkom för lokalhyran för dessa representationstillfällen på 35.000-50.000 kronor per tillfälle.

2 Motivation

En lokalhyra på 35.000–50.000 kronor per representationstillfälle för sällskap på runt tio personer kan knappast varken anses vara att hushålla med skattebetalarnas pengar eller att förvalta dem effektivt. Genom att säga upp avtalet på våningen och istället hyra lämpliga lokaler från gång till gång skulle kommunen sannolikt spara minst 180.000 kronor per år. Det bör dessutom rimligen gå att nyttja den vackra våningen med sitt fantastiska läge och sin rika historia på ett sätt som bättre gynnar Karlstad.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att hyresavtalet på representationsvåningen i Landshövdingegården snarast ska sägas upp och att lämpliga lokaler för kommunövergripande representation framledes ska upphandlas från tillfälle till tillfälle.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som utskrivbar pdf.