Rusta upp Skutbergets friluftsområde inför sommaren för att möta det kraftigt ökade intresset för friluftsliv

MOTION 19 maj 2021

Rusta upp Skutbergets friluftsområde inför sommaren för att möta det kraftigt ökade intresset för friluftsliv

1 Bakgrund

I spåren av coronapandemin har intresset för friluftsliv formligen exploderat i Sverige. Och den redan påbörjade hemestertrenden håller i sig – hela 8 av 10 svenskar kan tänka sig att tillbringa sin sommarsemester i Sverige. Det visar Visit Swedens nya rapport om svenska turister i Sverige 2021 och framåt. Vår klimatmedvetenhet i kombination med pandemin har gjort trygga resmål på hemmaplan ännu populärare. Sverigesemestern fortsätter att vara attraktiv det kommande året, då 3,7 miljoner svenskar förväntas semestra inom landets gränser. Och snart sagt varenda kommun i Sverige rustar därför nu för fulla muggar sina friluftsanläggningar för att möta möjligheterna i denna kraftigt ökade efterfrågan.

2 Motivation

I skuggan av kommunens muminparksplaner har anläggningarna på kommunens största friluftsområde Skutberget de senaste åren stängts ner, tömts på innehåll och tillåtits att förfalla. Motionscentralens gym har tömts på utrustning, den vackra utomhuspoolen har spikats över med ett trädäck och exteriört flagnar färgen från både tak och fasad. Skutbergsgården, belägen på bergets högsta punkt, med en stor vacker serveringslokal och en uteterass med milsvid utsikt över Vänerskärgården, står tomställd och vanskött sedan åratal tillbaka. Även här flagnar färgen från fönster och fasad. Också strand- och parkområdet i sig visar nu tydliga tecken på eftersatt underhåll.

Detsamma gäller flera av de övriga byggnaderna på området, flertalet rödlistade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla i kommunens kulturmiljöprogram. Som den gamla bastun, Forsellstugan och de gamla kulturhistoriska sommarstugorna på området. Flera av dem står tomställda och övergivna sedan decennier. Sina idylliska lägen till trots. Att kommunen avvaktat med åtgärder i väntan på klarhet kring muminprojektets vara eller inte kan vara begripligt. Men givet de nya förutsättningarna är det inte längre försvarbart att låta en anläggning av en sådan potential stå nedstängd, förfallen och outnyttjad.

Ur Karlstadregionens turismstrategiska plan läser vi:

“Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om. Vi ska stärka destinationen, skapa fler reseanledningar, ta värdskapet ett steg vidare och vara med i första ledet kring den digitala utvecklingen. Vårt mål är att besöksnäringen ska utvecklas och genom fler tillresande gäster nå goda resultat, så att fler arbetstillfällen skapas.”

Så sent som 2017 utsågs Skutberget till Sveriges bästa motionsspårsanläggning av de två spårtestarna Oskar Jensen och Philip Persson som reste Sverige runt och testade över 300 motionsspår. Karlstads Skutberget vid Vänerns strand har allt, skrev de i sin motivation. Naturen är unik, varierad och vacker. Det är en proffsig anläggning med ett stort utbud av spår. Där finns också cafeteria, bastu, gym och möjlighet att ta ett dopp i sjön. På Skutbergsområdet finns, mot bakgrund av ovanstående, fantastiska möjligheter att snabbt, enkelt och med relativt begränsade åtgärder placera Karlstad högt upp på kartan bland attraktiva resmål där man kan idka ett aktivt friluftsliv i vacker och stadsnära miljö.

Här krävs inga trollkonster. Och det krävs inga enorma investeringar. Det handlar mest om ordinärt underhållsarbete. Om att snygga till de ovan nämnda fastigheterna. Och att återställa de funktioner som stängts ner och avvecklats på senare år. Som motionscentralens lilla gym och den fina utomhuspoolen. Och Skutbergsgårdens restaurang och servering.

Möjligheterna finns här och nu. Ska vi kliva på tåget eller ska vi stå kvar på perrongen?

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att – med syfte att befästa Skutbergets position som Sveriges bästa motionsspårsanläggning, att bygga Karlstads varumärke som en av Sveriges främsta friluftslivskommuner och att skapa arbetstillfällen inom friskvårds-, restaurang- och besöksnäringssektorn – snarast påbörja en upprustning av de befintliga anläggningarna på Skutbergets friluftsområde, med primärt fokus på Motionscentralen med gym och pool samt Skutbergsgården med servering.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Evabritt Johansson

Ladda ner motionen som en utskrivbar pdf.