Låt Naturskolan få huvudansvar för all fortsatt utveckling av barnens lek på Skutbergets friluftsområde

Låt Naturskolan få huvudansvar för utveckling av barnens lek på Skutberget. Motion från Karlstadpartiet.

MOTION 14 april 2021

Låt Naturskolan få huvudansvar för all fortsatt utveckling av barnens lek på Skutbergets friluftsområde

1 Bakgrund

En av Karlstad kommuns ambitioner i den pånyttfödda utvecklingen av Skutberget har varit att friluftsområdet ska bli en fast bas för Naturskolan i Karlstad och deras utomhuspedagogik. I en artikel i NWT skriven i samband med att Naturskolan i oktober 2019 firade sitt 30-årsjubileum utvecklar ansvariga från Naturskolan ihop med barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L) planerna för hur det hela ska gå till. I artikeln läser vi:

I 30 år har skolan jobbat med att flytta ut klassrummen i naturen. Det som började med en ombyggd stadsbuss har nu också fått en egen fast punkt, på Skutberget. Skylten vid Skutbergsgården täcktes av under fredagen.

– Vi har drömt om en egen plats och nu har vi fått den, säger Nina Holm, utomhuspedagog i Naturskolan.

– Här finns skogen, vattnet och många olika sorters natur. Och det finns stora ytor för samlingar.

Naturskolan har fått tillgång till förråd och kan använda sig av utemiljön.

Tanken är att området ska bli ett nytt nav i verksamheten, samtidigt som besöken på skolor och förskolor ska fortsätta som tidigare. Kommunalrådet Niklas Wikström (L), som också är ordförande i barn- och ungdomsnämnden, lovade i sitt tal fortsatt satsning på verksamheten.

– Naturen är det bästa klassrummet man kan ha. För NWT utvecklade han idéerna som finns om ”det pedagogiska Skutberget”. Ett grepp som ska få fler skol- och förskoleklasser att komma till området och ha undervisning.

Antingen via Naturskolan eller i egen regi.

– Den delen stärker vi och kommer stärka mer framöver.

– Då måste man ha en samlingsplats. Inte ett klassrum, för det är naturen. Men en utgångspunkt där man kan lägga sin väska och där det finns förråd med tält, kokutrustning och lådor med naturskoleexperiment, så att lärarna inte behöver sätta ihop allt. Man kan beställa och åka ut hit och jobba med det, säger Niklas Wikström.

Det finns idéer om att också skapa små äventyrsområden.

– Det ska inte vara vanliga lekplatser utan i naturmaterial där man tränar motorik, samarbete och problemlösningsförmåga. Det kan vara allt från ett rep mellan två träd där man går balansgång till att man bygger en bana, antingen permanent eller tillfällig.

– All forskning visar att det är bra att jobba så här, men det är få som gör det. Därför gasar vi i Karlstad ännu mer. Ska vi få ännu bättre studieresultat så måste vi jobba ännu mer målinriktat med Naturskolan, säger Niklas Wikström.

Naturskolans hållbara utebaserade naturpedagogik ligger mer rätt i tiden än någonsin.

2 Motivation

Från Karlstadpartiets sida är vi stora fans av Karlstads Naturskola, som med sin hållbara utebaserade naturpedagogik i våra ögon ligger mer rätt i tiden än någonsin. I våra ögon passar Naturskolan som hand i handske ute på Skutberget.

Deras budskap känns sannolikt väl igen av dem som var skolbarn i Karlstad på 1950-, 60- och 70-talet och mötte en ung Anders Forssell, initiativtagare till Skutbergets friluftsområde. Anders Forssell var en tidig förespråkare för naturpedagogik och skulle säkerligen ha älskat Naturskolan. Och vi är övertygade om att barnen gör det. Nu som då. Och kommunens planer låter därför som ljuv musik i våra öron.

Och skolan tycks dessutom ha internationella fans. Ett inlägg om Naturskolan på sociala medier ledde, läser vi i ett inlägg på P4 Värmland från oktober 2018, till oväntat intresse. Ända från Kina. Det hela resulterade i att tre utomhuspedagoger från Karlstads Naturskola vid två tillfällen nu rest till Kina för att utbilda kinesiska lärare i utomhuspedagogik.

När kommunen nu har en så tydlig och klok ambition om att man vill utveckla friluftsområdets attraktivitet för barn så känns det i våra ögon som en naturlig följd att låta just den på området bofasta Naturskolan, med utgångspunkt i deras långa erfarenhet av naturpedagogik och dess positiva inverkan på barnens utveckling, ansvara för den fortsatta utvecklingen av former och anläggningar för barnens lek på området.

Vem vet? Naturpedagogik från Karlstad kan kanske rentav bli vår nästa exportvara? Och till och med locka intresserade pedagoger inte bara från Asien utan från övriga världen att besöka Karlstad och Skutberget.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att låta Naturskolan i Karlstad, med utgångspunkt i deras långa erfarenhet av naturpedagogik och dess positiva inverkan på barnens utveckling, få huvudansvar för den fortsatta utvecklingen av former och anläggningar för barnens lek på Skutbergets friluftsområde

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som utskrivbar pdf.