Inför möjlighet till kostnadsfri utskrift av 
kommunala handlingar för förtroendevalda

MOTION 3 mars 2021

Inför möjlighet till kostnadsfri utskrift av 
kommunala handlingar för förtroendevalda

1 Bakgrund

Uppdraget som förtroendevald är ett av de finaste man kan få i en demokrati. För att kunna fullgöra uppdraget behöver man vara insatt i en mängd frågor. Inte minst behöver man vara påläst på kommunens egna handlingsplaner, program, visioner, strategier, budgetar mm mm. Många av dessa dokument är omfattande, somliga på 100 sidor eller mer. Att endast kunna läsa så omfattande dokument på webben kan upplevas som ett problem.

2 Motivation

En utskriven version är i mitt tycke avsevärt mer överblickbar och lättläst. Man kan göra noteringar i den och man kan samla och organisera sina handlingar i pärmar. Problemet är att många förtroendevalda saknar egna skrivare, eller har enklare skrivare som inte klarar av att skriva ut denna typ av dokument på ett bra sätt. Och möjligheten att kunna fullgöra uppdraget på ett bra sätt försvåras därmed avsevärt. Dessutom skapar en sådan situation ojämlika förhållanden mellan dem som har tillgång till dyra skrivare hemma, på jobbet eller i kommunkorridorerna – och dem som saknar sådana möjligheter. Förutsättningarna för att kunna fullgöra sitt uppdrag som förtroendevald bör så långt det är möjligt vara lika oavsett t ex socioekonomiska förhållanden. Annars riskerar ett a- och ett b-lag uppstå, vilket knappast gynnar demokratin.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att, med syfte att ytterligare bidra till att skapa goda och likvärdiga möjligheter för alla, ge samtliga förtroendevalda inom kommunen rätt att via kommunens tryckservice kostnadsfritt skriva ut de kommunala handlingar de anser vara nödvändiga för att de på bästa möjliga vis ska kunna fullgöra sina viktiga uppdrag.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som utskrivbar pdf.