Erbjud föreningar och företagare möjlighet att nyttja Motionscentralen och Skutbergsgården för servering

Öppna Skutbergsgården och Motionscentralen för servering i regi av föreningar eller företag.

MOTION 15 april 2021

Erbjud föreningar och företagare möjlighet att nyttja Motionscentralen och Skutbergsgården för servering

1 Bakgrund

I en artikel i NWT den 13 april läser vi att de Foodtrucks som förra året lanserades på Skutberget kommer att återkomma även i sommar. I artikeln läser vi:

– Skutberget är en välbesökt plats under sommartid och försäljning av mat och fika har varit efterfrågat av Karlstadsbor och besökare. Vi hoppas på ansökningar som ger ett bra och varierat utbud, säger Johanna Larsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Placeringen kommer som förra sommaren att vara vid den stora parkeringen och försäljningen kommer att pågå mellan 1 juni och 31 augusti.

På grund av pandemin har kommunen även beslutat att erbjuda tillfällig försäljning av glass och mat på fler platser än tidigare, i hela kommunen, där de finner det lämpligt att bedriva försäljning. – Vi vill fortsätta att försöka göra det enklare för krögare, caféägare och nya aktörer att nå sina kunder utomhus när pandemin fortfarande pågår. Vi hoppas att platser för food trucks ska ge utökade möjligheter som gynnar både företagare och Karlstadsbor, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

2 Motivation

Från Karlstadpartiets sida applåderar vi dessa ambitioner från Lander och Larsson. Tveklöst finns här utrymme för förbättring av områdets attraktivitet genom att bidra till en sådan utveckling. I den medborgardialog som kommunen genomförde som en del av visionsarbetet för utvecklingen av Skutberget hamnade Restaurang, café & kiosk på tredje plats bland det besökarna på Skutberget helst vill kunna göra. Överst hamnade Bada & Sola och på andra plats hamnade Träna & Motionera.

Den pågående pandemin har väckt ett nyvaknat intresse för natur och friluftsliv inte bara i Karlstad utan i hela Sverige. Och under hela vintern och våren har besöksantalet på Skutberget sett en kraftig ökning. Och studier som gjorts i närtid visar att denna utveckling sannolikt kommer att bestå, också efter pandemin.

På Skutberget finns två fina anläggningar som också de skulle kunna användas för restaurang-, café- och kioskverksamhet i enlighet med kommunens ambitioner.

Öppen spis, högt i tak och strålande utsikt över Vänern. Skutbergsgården ligger i ett av Karlstads finaste lägen.

Dels Skutbergsgården som står på bergets högsta punkt med en stor serveringslokal, ett stort och välutrustat restaurangkök, högt i tak, en stor öppen spis, stora höga fönster och en stor uteterrass med magnifik utsikt över udden och den vackra Vänerskärgården och dessutom med goda möjligheter till en uteservering också i markplan.

Dels Motionscentralen med utmärkta möjligheter för servering både inomhus och utomhus, något som visats inte minst av Föreningen Karlstad Vinterbadare som med sina Våffelcaféer lockat stora mängder besökare till platsen på helgerna under vinterhalvåret.

I dagsläget står bägge dessa fastigheter tomställda, nedsläckta och med en sorglig brist på underhåll. En brist som tyvärr är synlig också för ett otränat öga. Det sänder märkliga signaler.

I en stad med Karlstads ambitioner om att växa som besöksmål och att bli resans mål året runt, känns detta som en uppenbar misshushållning med resurser. Att kommunledningen under en längre tid haft fokus på en annan utveckling av Skutberget kan vara en förklaring. Men i avvaktan på beslut om huruvida en sådan utveckling överhuvudtaget kommer att bli av, något som kan komma att ta flera år, borde befintliga resurser på Skutberget nyttjas på bästa sätt.

Att som ett komplement till satsningen på foodtrucks också erbjuda företag och föreningar möjlighet att nyttja Skutbergsgården och Motionscentralen för servering skulle öppna dörren för ytterligare möjligheter, även under dagar när solen inte skiner, vinden viner och under året som helhet, inte bara tre sommarmånader.

Det skulle dessutom bidra till att ytterligare öka områdets attraktivitet till förmån såväl för bofasta och besökare som för handeln och besöksnäringen i stort. Och skapa möjligheter till välkomna arbetstillfällen för unga, något vi vet att kommunen brinner för.

Slutligen skulle det på ett mycket positivt sätt bidra till att ytterligare stärka Skutberget som Sveriges bästa motionsspårsanläggning och till att stärka Karlstads varumärke som en av Sveriges främsta friluftskommuner. Alltsammans skulle, såvitt vi kan bedöma, kunna genomföras med mycket begränsade behov av kommunala investeringar.

Så. Vad väntar vi egentligen på?

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att som ett led i utvecklingen av Skutbergets Friluftsområde och med syfte att stärka Karlstads attraktionskraft som ett besöksmål samt skapa spännande arbetstillfällen för skollovslediga ungdomar snarast möjliggöra för föreningar och företag att i avvaktan på klara besked om den planerade Muminparkens eventuella vara eller inte nyttja Motionscentralens och Skutbergsgårdens lokaler för servering.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som utskrivbar pdf.