Bygg ett utegym vid foten av Bryngfjordsbacken

MOTION 17 dec 2020

Bygg ett utegym vid foten av Bryngfjordsbacken

1 Bakgrund

Intresset för träning i allmänhet och utomhusträning i synnerhet växer så det knakar. Och har tvivelsutan fått en extra skjuts av pandemins restriktioner. Att bygga strategiskt placerade utegym är ett utmärkt sätt att möta denna efterfrågan samt att stimulera till en aktiv livsstil. Det är dessutom ett både billigt och effektivt sätt att profilera och bidra till att höja livskvaliteten i en kommun. Se t ex hur kommunens smarta beslut att etablera ett utegym på Gubbholmen förvandlat holmen till en populär centrumnära träningsarena som på ett mycket positivt sätt bidrar till upplevelsen och bilden av ett modernt Karlstad.

2 Motivation

Under det senaste året har Bryngfjordsbacken utanför Karlstad i allt högre grad kommit att nyttjas som en arena för multisport. Såväl helger som vardagkvällar flockas motionärer i backen och promenerar, springer eller cyklar. Allt från vardagsmotionärer till träningsgrupper från t ex fotbolls- och ishockeyklubbar. Platsens ökade popularitet har nyligen fått kommunen att utöka tiderna för elbelysning, för att svara upp mot den ökade efterfrågan på att kunna nyttja backen. Från Karlstadpartiet tror vi att man genom att etablera ett robust utegym vid foten av backen ytterligare skulle öka platsens användbarhet och attraktivitet som träningsarena.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag

  • Att se över möjligheterna att etablera ett robust utegym vid Bryngfjordsbacken.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen