Bygg ett miljöanpassat utegym på Skutbergets Friluftsområde, med utsikt över Vänern

MOTION

Bygg ett miljöanpassat utegym på Skutbergets Friluftsområde, med utsikt över Vänern

1 Bakgrund

I spåren av Coronaepedemien har uteträning blivit mer inne än någonsin, och i kommun efter kommun poppar nya utegym upp som svampar ur marken. Karlstads kommun har inte varit sena att haka på trenden och flera nya utegym har på senare tid sett dagens ljus.

På kommunens största friluftsområde, det här om årets till ”Sveriges bästa motionsspårsanläggning” korade Skutberget, lyser ett ordentligt utegym dock fortsatt med sin frånvaro. Av någon för oss okänd anledning flyttades redskapen i det utegym som tidigare fanns på sandplanen (som idag delvis gjorts om till grillplats) intill motionscentralen ut längs 5 km-spåret. Och de stationerna har idag passerat bäst-före-datum och är i olika grader av förfall. Knappast värdigt Sveriges bästa motionsspårsanläggning.

2 Motivation

Ett nytt, lättillgängligt, samlat, robust och miljöanpassat utegym med utsikt över Vänern och i nära anslutning såväl till spår och parkeringar skulle på ett mycket positivt sätt bidra till att stärka Skutbergets redan befästa attraktivitet ytterligare och därmed också bidra till kommunens vision för området.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att etablera ett lättillgängligt, samlat, robust och miljöanpassat utegym i trä, på lämplig plats på Skutberget i nära anslutning till lokaler för dusch, ombyte och bastu, spår och parkeringar och med utsikt över Vänern

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som utskrivbar pdf