Vad var bakgrunden till beslutet att finansiera arenasatsningen med bolagsvinster och från vilka bolag kommer pengarna?

INTERPELLATION 9 dec 2020 till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (m).

Vad var bakgrunden till beslutet att finansiera arenasatsningen med bolagsvinster och från vilka bolag kommer pengarna?

På fullmäktigemötet den 15 oktober besvarade Per-Samuel Nisser en interpellation från Karlstadpartiet gällande driftskostnaderna för den nya arenasatsning man tagit beslut om. I svaret fick vi veta att satsningen planeras kosta 510 miljoner kronor, dvs drygt en halv miljard. Samt att den årliga driftskostnaden (dvs drift + underhåll + räntor + avskrivningar) för arenorna kommer att uppgå till 37,5 miljoner per år. En ökning med 27,5 miljoner per år jämfört med driftskostnaden för de arenor som finns i dagsläget men som nu alltså ska ersättas.

I sitt svar säger Per-Samuel Nisser att driftskostnaden för arenorna, i enlighet med en uppgörelse med de övriga partierna, inte ska de kommunala skatteintäkterna, dvs sådant som ska gå till vård, skola och omsorg. Utan att denna kostnad istället ska tas från bolagen, dvs Karlstad Stadshus AB.

Modellen att låta vinster från bolagen finansiera driften av kommunala idrottsarenor förefaller i våra ögon både okonventionell och märklig. Det normala borde, tycker vi, vara att man bara uppför sådant som man har råd att underhålla och driftsätta inom ramen för befintliga skattemedel. På samma sätt som man gjort med de arenor som nu ska ersättas, där driftskostnaden på 10 miljoner kronor per år betalats via Kultur- och fritidsförvaltningens budget.

När vi från Karlstadpartiet eftersökt underlag som kan hjälpa oss förstå hur man resonerat får vi inget för oss begripligt svar. Och skriftlig dokumentation av den uppgörelse Per-Samuel Nisser refererar till tycks saknas.

Vi skulle därför vilja be Per-Samuel Nisser utveckla bakgrunden till beslutet att låta finansiera driften av arenasatsningen med bolagsvinster istället för med skattemedel. Vi skulle också vilja veta mer specifikt från vilka bolag pengarna ska komma.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Interpellationen som utskrivbar pdf-fil