Kommer en eventuell muminpark vara öppen för allmänheten när den stängt för säsongen?

INTERPELLATION 9 mars 2021

Kommer en eventuell muminpark vara öppen för allmänheten när den stängt för säsongen?

I NWTs stora och välkomna artikel ”Striden om mumin är inte över” som publicerades den 6 mars belyses de politiska motpolernas syn på idén till en muminpark på Skutberget. I artikeln kommenterar kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) bl a hur allmänheten kommer att ha tillgång till parkområdet när parkens verksamhet stänger för säsongen.

”När det gäller inhägnandet är det viktigt att påpeka att allmänheten kommer att ha tillgång till hela området, även det inhägnade, under det tider på året då parken inte är öppen, dvs vår, höst och vinter. Det är även den modell de har i i Åbo, Nådendal. Och så ska det vara här. Det är skrivet så.”

Att det är så i Nådendal stämmer. Det har vi kollat upp. Men är det verkligen skrivet att det ska vara så här? När vi undersöker saken förefaller det vara långt ifrån klargjort. I ett mail till stadsbyggnadsförvaltningen den 2 maj 2018 skriver Muminvärldens VD Tomi Lohikoski:

”Frågan om att temaparken är öppen för allmänheten, då när parken ej är i aktiv verksamhet, bör formuleras på ett sådant sätt, som inte hindrar utvecklingen av parken och olika slags evenemang. Bolaget bör ha rätt att bestämma när parken stängs för allmänheten pga nya säsonger, privata tillställningar, säkerhetsskäl, nybyggning/renovering etc. Dessutom har vi diskuterat att praktiken kan vara den samma som i Mariebergskogen, som stängs till natt tid (detta var nämnt i beskrivningen). Önskar att vi undviker att lova för mycket i detta skede. Speciellt i MKB är det ganska strikt sagt (sida 6).”

För att försöka få klarhet i frågan vände vi oss till stadsbyggnadsförvaltningen.

FRÅGA: Vet vi idag mer konkret hur, i vilka delar och när en eventuell muminpark kommer att vara öppen för allmänheten att beträda?

SVAR: Idag vet vi inte mer konkret än det som regleras i markupplåtelseavtalet.

FRÅGA: Var och hur kommer det till uttryck?

SVAR: Enligt markupplåtelseavtalet ska, senast på tillträdesdagen, särskilt avtal träffas angående villkoren och ansvar för allmänhetens tillgång till markområdet under årstider då temaparken inte har öppet. (Med markområdet menas det område som upplåts med tomträtt).

Enligt Tomi Lohikoski och Muminvärlden vill man alltså inte lova något i nuläget. Åtminstone av den information vi fått fram. Och den bilden bekräftas när vi ringer upp finska Muminvärlden. Enligt dem är det ännu inte klarlagt hur det kommer att se ut i Karlstad, om parken skulle bli verklighet.

Och enligt stadsbyggnadsförvaltningen finns inget mer konkret skrivet än vad som står i markupplåtelseavtalet. Och där står endast följande:

”Om inte parterna enats om annat ska allmänheten ha tillgång till Markområdet utanför temaparkens säsongs öppettider vilket skall regleras enligt särskilt avtal.”

Inget tycks såvitt vi kan se alls i egentlig mening varken överenskommet eller skrivet. Det särskilda avtalet där villkoren för vad allmänheten får tillgång till eller inte utanför temaparkens säsong återstår att förhandla. Och Tomi Lohikoski själv tycks högst tveksam.

Så vad är det egentligen för dokument och överenskommelser som Per-Samuel Nisser (M) syftar på när han till journalisten på NWT säger ”Och så ska det vara här. Det är skrivet så.”

FRÅGA: Finns det överhuvudtaget något skrivet avtal som garanterar att så kommer bli fallet? Eller är det bara en personlig förhoppning Per-Samuel Nisser (M) ger uttryck för?

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner interpellationen som utskrivbar pdf.