Har etableringen av Muminparken någon koppling till större infrastrukturprojekt?

ENKEL FRÅGA 26 sept 2019

Har etableringen av Muminparken någon koppling till större infrastrukturprojekt?

Till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M)

Jag har i olika sammanhang hört funderingar kring huruvida det kan vara så att etableringen av muminparken på Skutberget är en bricka i ett större spel som bl a handlar om möjligheterna att få statlig finansiering av infrastrukturlösningar kring utvecklingen av handelsområdet kring Bergvik och Eriksberg.

Är detta något som kommunstyrelsens ordförande har kännedom om och kan berätta mer om?

Tack på förhand med hjälp om att bringa klarhet i denna fråga.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Dokument som pdf.