205.000? 420.000? 575.000? Hur mycket har kommunen betalat Kreab för arbete kopplat till Skutberget?

ENKEL FRÅGA 26 sept 2019

205.000? 420.000? 575.000? Hur mycket har kommunen betalat Kreab för arbete kopplat till Skutberget?

Till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M)

I media har vi under ett antal månader kunnat läsa om hur Karlstads kommun trots att man har 24 egna anställda kommunikatörer anlitat bolaget Kreab Gavin Anderson AB för att sköta kommunikationen kring planerna på en Muminpark på Skutberget. Och att man spenderat en del pengar på det. Ibland som en del i ett upphandlat avtal. Ibland inte.

Först figurerade siffror på dryga 200.000 kronor (SR 20 mars 2019). Så här om vecka läste vi i NWT att det istället handlade om 420.000 kronor (NWT 18 sept 2019). När vi själva bestämmer oss för att undersöka saken och begär ut alla fakturor från Kreab till kommunen ser det ut att i själva verket handla om minst 575.000 kronor. Och att den totala summan som man köpt tjänster från Kreab handlar om 825.000 kronor. Totalt fördelade på 15 fakturor.

Här tycks råda en onödig brist på tydlighet, öppenhet och transparens i kommunikationen, som givet det lilla antalet fakturor borde vara enkel att råda bot på.

1. Hur mycket har kommunen under åren 2018 och 2019 betalat Kreab för arbete kopplat till Skutbergsprojektet?

2. Vilka projekt avser de övriga kostnader som Kreab fakturerat under perioden? Tack på förhand.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Dokumentet som pdf.